ErƑsödnek a Deutsche Telekom csoporton belĂŒli szinergiĂĄk

A Magyar Telekom Könyves Kálmán körúti irodaházába költözött május 30-án a Deutsche Telekom IT Solutions, a DT csoporton belüli szinergiák hatékonyabb kihasználása és a fenntarthatósági szempontok érvényesülése érdekében.

A költözés a Deutsche Telekom IT Solutions összes budapesti munkatársát érinti: a több mint 3.000 kolléga a székház két emeletén kap helyet. A rendelkezésre álló irodatér egy részét a foglalható munkaállomások adják, a másik felében az együttmƱködésre alkalmas terek: tárgyalók, közösségi terek, coffee cornerek kapnak helyet, ezzel támogatva az iroda, mint kollaborációs tér funkcióját, valamint a hibrid mƱködést. „Azt gondoljuk, hogy a Telekom székházba való költözés nemcsak kézenfekvƑ lépés, a hatékonyságunkat is növeli. Hiszen célunk, hogy a köztünk lévƑ szinergiákat kihasználjuk és a jövƑben még inkább összehangoltan tervezzük informatikai, kommunikációs és HR aktivitásainkat” – mondta Kónya László, a Deutsche Telekom IT Solutions ügyvezetƑje.

 

 

„Székházunk vállalati kultúránk meghatározó színtere: úgy tekintünk rá, mint egy közösségi térre, amely lehetƑséget ad a személyes találkozásokra. A hibrid munkavégzéssel azonban kialakult a rendje és a funkciója az irodában, valamint a távmunkában töltött idƑnek. Munkavégzésünk új ritmusát és költséghatékonysági szempontokat figyelembevéve döntöttünk úgy, hogy a Telekom székház egy részét új bérlƑk számára megnyitjuk, így örömmel köszöntjük a Deutsche Telekom IT Solutions csapatát épületünkben” – erƑsítette meg Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója.

 

A mintegy 105.000 m2 alapterületƱ Könyves Kálmán körúti épület fejlesztƑje a WING Zrt., a közép-európai ingatlanpiac meghatározó ingatlanfejlesztƑ vállalatcsoportja. A Magyar Telekom 2018 óta, míg a Deutsche Telekom IT Solutions 2023. május 30-tól új bérlƑként bérli az ingatlant. Az új székház a XXI. század építészetének és a fƑváros arculatának meghatározó együttese. Az épület tervezésekor a megrendelƑ és a TIBA Építész Stúdió kiemelt figyelmet fordított a fenntarthatósági szempontokra is, így a BREEAM Excellent elvárásoknak megfelelƑen többek között energiahatékony berendezéseket, alacsony vízfelhasználású szanitereket, szelektív hulladékgyƱjtƑ metódust alakítottak ki a székházban, melyet komplex épületfelügyeleti és energiamenedzsment rendszer kezel. 

 

Az épületben a zökkenƑmentes és rugalmas munkavégzést segíti a vállalatoknál mƱködƑ shared-desk rendszer, valamint a távmunkás napok lehetƑsége, mely szintén hozzájárul az energiatakarékos mƱködéshez. Az épületben dolgozók emellett élvezhetik a WING által tulajdonolt és a Telekom által üzemeltetett kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezƑ épület kiemelkedƑ minƑségƱ szolgáltatásait is. 

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł