Miként szépíthetik meg az infokommunikációs eszközök az idős kort?

Az idősödő Európában számos olyan projekt fut, amelynek célja, hogy infokommunikációs eszközök segítsék a rászorulók életvitelét. Az Európai Unió 2012. március 26-i parlamenti hírlevelében (The Parliament Magazine, http://www.theparliament.com/digimag/issue345) egyoldalas anyag jelent meg az AAL Közös Programról (Ambient Assisted Living Joint Program, AAL JP, http://www.aal-europe.eu/). A téma azért is érdekes, mert a társadalom idősödése természetesen Magyarországot is érinti, és vannak olyan AAL-projektek, amelyekben hazai partnerek is részt vesznek (CARE, CCE, Happy Ageing, DOMEO, ProSeniis stb.).

Európában demográfiai átalakulás zajlik, aminek nyomán alapvetően megváltozik társadalmunk szerkezete. Ez az átalakulás kihívások, ugyanakkor lehetőségek elé állítja a kontinens lakosságát, szociális és egészségügyi rendszereit, továbbá iparát. Válaszul a demográfiai változásra európai programot indítottak a témába vágó projektek finanszírozására. A 2008-tól 2013-ig terjedő AAL Közös Program (Ambient Assisted Living Joint Programme, AAL JP) célja az idős emberek életminőségének javítása, továbbá a különféle információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata révén az európai ipari bázis erősítése. A programot az Európai Bizottság és az AAL Közös Programban résztvevő 23 ország közösen finanszírozza. A program teljes költségvetése 700 millió euró. Eddig négy pályázati felhívást tettek közzé, összességében 98 projektet finanszíroztak.

 

Álljon itt két példa, miként járul hozzá az AAL Közös Program a célcsoport, azaz az idős emberek e-készségeinek fejlesztéséhez.

 

HOPES – Segítség és szociális kapcsolattartás idősek számára multimédia platformon

 

A lakosság öregedése hatalmas kihívást jelent az egészségügyi és szociális ellátóhálózatok számára. Az információtechnológiában, valamint a szolgáltatások nyújtásában egyaránt érintett CUP2000 (főrészvényes: Emilia-Romagna Régió, Olaszország) a kilencvenes évek végétől egy időshálózatot (újjá)teremtő, fenntartó és gondozó eszközkészletet fejleszt. Ezen túlmenően olyan gondozási és gyógyászati modelleket épít, amelyek mind a formális, mind az informális gondozókat magukban foglalják.

 

A HOPES projekt (www.hopes-project.org) szociális hálózatokat és kapcsolatokat létrehozó (újjáalakító), valamint támogató IKT-eszköz fejlesztését tűzte ki célul. Kifejezetten a fiatalabb és az idősebb generációk közötti digitális szakadék csökkentésére vagy áthidalására törekszik. Ezen túlmenően a HOPES segítséget nyújt az idős embereknek, hogy formálisan és informálisan is kapcsolatban maradjanak gondozóhálózatukkal. A projekten keresztül a CUP2000 további célja, hogy a platform tervezésébe és tesztelésébe is bevonja az időseket. Így minden bizonnyal fejlődnek az érintettek e-készségei, továbbá olyan platform születik, amely nagyobb közösséget tud bevonni a hálózatba.

 

AWARE – Idősödő munkaerő az aktív nyugdíjaskorért

 

Manapság az információs és kommunikációs technológia mindenki, tehát a fiatalok és az idősek számára is létfontosságú. Éppen ezért egyre fontosabb a tudás megosztása és fenntartása; ezt a folyamatot az IKT-eszközök nagyban megkönnyítik.

 

Az AWARE projektnek két fő célja van:

- az idősek aktivitásának fenntartása, bevonva őket egy megosztott tudásgazdaságba;

- az idősek életminőségének javítása.

 

A projekt alapötlete, hogy az AWARE portálon keresztül különféle e-szolgáltatásokat kínálnak fel a felhasználóknak, továbbá hatékony eszközökkel látják el mindazon érett korban lévő embereket, akik csatlakozni szeretnének a megosztott tudásgazdasághoz.

 

A portál négy modulból áll:

- a Tanuló Modul feladata a felhasználók közötti IKT-rés áthidalása;

- a Környezet-adaptációs Modul egy webkereső segítségével információt szolgáltat az otthoni és a munkakörnyezet összeillesztéséhez;

- Szociális Háló Modul;

- a Tudásmenedzsment Modul lehetővé teszi a munkatapasztalatok megosztását. A portál hasznos az idősebb személyek, valamint a vállalatok számára; ez utóbbiak így megőrizhetik idősebb munkatársaik tudását és tapasztalatait.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció