Nagy lehetƑsĂ©gek elƑtt a tĂ©rinformatika alkalmazĂĄsa

Idén tizenhatodik alkalommal, 2011. október 6-7-én rendezte meg éves felhasználói konferenciáját az Esri Magyarország Kft.

A konferencia – amelyre idén elsƑ alkalommal a nemzetközi GDi Felhasználói Konferenciával együtt a BOSCOLO Hotel Konferencia Központban került sor. A cég, mint az Esri termékek hazai kizárólagos disztribútora immáron több, mint húsz éve biztosítja annak lehetƑségét, hogy az Esri termékeket és szolgáltatásokat alkalmazó kormányzati és ágazati, valamint a kis-, közép- és nagyvállalatok vezetƑi és szakértƑi megismerhessék azokat az innovatív megoldásokat, melyek az elmúlt évek során sikeresen kerültek bevezetésre. A környezƑ 9 országból illetve Magyarországról több mint 400 résztvevƑt - köztük az államigazgatásban és az üzleti szférában tevékenykedƑ, elismert térinformatikai szakembereket - vonzó rendezvény az idén több mint 50 elƑadással és 16 szekcióval várta az érdeklƑdƑket.

A fotót Dr. Makula Låszló készítette

Az idei évtƑl nemzetközi részvétellel rendezett szakmai konferencia elsƑdleges célja volt, hogy regionális keretek közt biztosítson tapasztalatcsere fórumot a térinformatikában meghatározó szereplƑk részére. A résztvevƑk egyebek mellett a telekommunikáció, a logisztika, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a környezetvédelem, üzleti szolgáltatások, a közigazgatás, a honvédelem és katasztrófavédelem újdonságaival, fejlesztéseivel ismerkedhettek meg a közel két napos eseményen. A konferencia – az elmúlt évek tapasztalatára építve – továbbra is több szekcióra bontva segítette a szakmai érdeklƑdƑk széles körƱ tájékoztatását, de az idei évben kiemelt figyelmet szenteltek a távközlési- és az energiaipar, valamint a szolgáltatási szektor szereplƑinek.

Idén is több országos szervezet felsƑvezetƑje és szakértƑje tartott elƑadást többek között az egységes segélyhívó rendszerrƑl, a regionális és helyi önkormányzatok helyzetalapú webes információ szolgáltatásairól, a népesség nyilvántartás térinformatikai támogatásáról, az árvízi kockázatok kezelésérƑl, a dinamikus útvonaltervezésrƑl, transzmodell alapú megoldásokról, energetikai kutatások térinformatikai hátterérƑl; illetve a FÖMI, VKKI, MÁFI, VÁTI, Magyar Posta Zrt., Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és az MGSZH fejlesztéseirƑl és terveirƑl.

Figyelemmel azonban a szakterületi igények szélesedésére, idén több nemzetközi szakember is a meghívott elƑadók között volt, a védelmi szekció keretében Bert Tiems, az NC3A ügynökség operatív feladatokat ellátó csoport vezetƑje is elƑadást tartott, aki ismertetette a NATO térinformatikai fejlesztési irányait. A Katasztrófavédelmi szekcióban elƑadást hallhattunk az Országos Katasztrófavédelmi FƑigazgatóság térinformatikai fejlesztéseirƑl Tanka László pv. alezredes informatikai fƑosztályvezetƑ elƑadásában továbbá, a Károly Róbert FƑiskola oktatójától Tomor Tamástól, a vörösiszap kiömlés kármentesítésének támogatásáról. A Környezetvédelmi szekcióban Claire E. Byrne, az Ír Környezetvédelmi Hivatal egyik vezetƑje tartott elƑadást a Környezeti kockázatfelmérés elemzésérƑl térinformatikai eszközökkel, címmel.

Az elsƑ nap egyik érdekessége a CityEngine 3D szoftverbemutató volt. Az alkalmazással - amelyet a Verdák 2 animációs film készítésénél is felhasználtak - háromdimenziós városmodellek készíthetƑk. A szoftver segítségével lehetƑség nyílik arra, hogy 3 dimenzióban szerkeszthessünk utcahálózatokat, épületeket. A CityEngine széleskörƱ felhasználási lehetƑséget teremt. A várostervezés mellett katonai célokra és szimulációk készítésére is alkalmas, illetve a szórakoztató iparban is használható minƑségi 3D tartalom elƑállítására. A szakemberek szerint a 3D-s megjelenítés és tervezés a jövƑben meghatározó lesz a térinformatikában.

A nap folyamán kerül sor a hazai és nemzetközi Esri díjak átadására is. Az Esri megoldásait világszerte több mint 300.000 szervezet használja - a díjra közülük kerül kiválasztásra közel 70 Egyesült Államok-beli és 50 külföldi szervezet. Az Esri SAG díjat (Esri Special Achievement in GIS Award) a több száz jelölt szervezet közül, azoknak a szervezeteknek ítélik oda, akik olyan rendszert építenek ki és üzemeltetnek, amely példaként szolgál a világ térinformatikai közössége számára. A díjat 2011-ben, Magyarországról a Vidékfejlesztési Minisztérium kapta, elsƑsorban a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), valamint a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a 12 területi Vízügyi Igazgatóság (VKKI és 12 vízügyi igazgatóság) által az elmúlt idƑszakban koordinált nagyszabású térinformatikai vonatkozású fejlesztéseiért.

Az idei évben az Év Térinformatikusa szakmai díjat, Oláh János a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetƑ informatikusa vehette át, az Esri Vándorserleg díját 2011-ben a Károly Róbert FƑiskola kapta.

A korábbi évek hagyományait követve a programban idén is helyet kapott a térkép/poszter kiállítás, amelyen a konferencia résztvevƑi bemutathatták saját projektjüket, munkájukat. Az egyik nyertes munka idén Magyar Tudományos Akadémia egyik posztere lett.

A rendezvény elsƑ napjának zárásaként gála vacsora várta a résztvevƑket, amelyen koncertet adott Zséda, aki ismert dalokat, világslágereket, jazzklasszikusokat, valamint legkedveltebb saját dalait énekelte egyedi hangszerelésben, zongora kísérettel. A második napot a záró plenáris szekció keretében tombola zárta, amelynek fƑdíja egy PDA készülék volt.

Képek hamarosan elérhetƑek a konferencia honlapján.

Illetve az ESRI Magyarország Facebook oldalán!

 

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł