Roml√≥ √ľzleti, zuhan√≥ fogyaszt√≥i v√°rakoz√°sok

Az üzleti szférában a válságot kísérŇĎ pesszimizmus 2009 tavaszán az iparban kezdett a legmarkánsabban oldódni, s itt a várakozások javulása 2011. februárig szinte folyamatos volt. A mostani visszaesés is ebben az ágazatban volt a legkisebb. 2010 közepétŇĎl a belföldi piacon érdekelt kereskedelmi és szolgáltató cégek optimizmusa is erŇĎre kapott, csak az építŇĎipari várakozások maradtak el tartósan és jelentŇĎsen a többi ágazatétól. Márciusban viszont ezekben az ágazatokban erŇĎsödött fel a leginkább a pesszimizmus.

Az ipari bizalmi index 2011 márciusában kissé csökkent az elŇĎzŇĎ hónaphoz képest. Bár az elŇĎzŇĎ idŇĎszak termelésének megítélése javult, a következŇĎ idŇĎszak kilátásait gyengébbnek látták a válaszadók. A rendelésállomány – ezen belül az export – és a saját termelésŇĪ készletek megítélése minimálisan lett rosszabb. Az építŇĎipari bizalmi index márciusban jelentŇĎsen csökkent, értéke lényegében visszatért a januári szintre. Az elŇĎzŇĎ három hónap termelési színvonaláról alkotott vélemény nem változott, de a rendelésállományról és a foglalkoztatásról alkotott érezhetŇĎen romlott. A kereskedelmi várakozások márciusban a februári enyhe mérséklŇĎdést követŇĎen annál nagyobb mértékben csökkentek tovább. A rendelésállomány megítélése zuhant, de a készletszint és az eladási pozíció enyhén javult. Az üzleti szférán belül márciusban a szolgáltatói várakozások esetek a legnagyobb mértékben. Ebben a várható forgalom megítélésnek romlása játszotta a legnagyobb szerepet, de sokat romlott az elŇĎzŇĎ háromhavi létszám megítélése is.

 

 Az ipar kivételével mindenhol erŇĎsödött az áremelési szándék. Az építŇĎiparban a csökkenŇĎ termelŇĎi árakra számítók aránya ugyan továbbra is meghaladja a növekvŇĎ árakat valószínŇĪsítŇĎkét, de e két arány különbsége hónapok óta csökken. A kereskedelmi cégek körében egy hónap alatt nŇĎtt az áremelést tervezŇĎk aránya, s az árnövelés átlagos mértéke is kissé emelkedett. JelentŇĎsen erŇĎsödött a fogyasztók inflációs várakozása. Az iparban a foglalkoztatási szándék kissé javult, a kereskedelemben  és a szolgáltató cégeknél némileg, az építŇĎiparban érezhetŇĎen romlott. Sokkal erŇĎsebb lett a lakosság munkanélküliségtŇĎl való félelme. Minden ágazatban és a fogyasztók körében is látványosan romlott a magyar gazdaság kilátásainak megítélése.

 

A GKI fogyasztói bizalmi index egyetlen hónap alatt utoljára 2008 októberében, a válság kitörésekor zuhant a 2011 márciusihoz hasonlót. Szintje azonban most sokkal magasabb az akkorinál. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következŇĎ egy évét különösen rossznak látta, de pesszimistább lett a következŇĎ egy évben várható megtakarítási képességének megítélésével kapcsolatban is.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció