Fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát!

Példaértékű kezdeményezést indít a KÜRT Zrt., a Gábor Dénes-díjasok Klubja és a Zwack Nyrt.

Olyan, a hátrányos helyzetű gyermekek számára kifejlesztett oktatási program elterjesztését tűzték ki célul, amely hatékony megoldást jelenthet az iskolai alulteljesítés és az esélyegyenlőtlenségek kezelésére. A Stanford Egyetemen kidolgozott módszertant egy lelkes tanári gárda kibővítette és a hazai körülmények között a módszertant a gyakorlatban is sikerrel alkalmazza.

Magyarország elemi érdeke a növekvő tendenciát mutató társadalmi előítéletek csökkentése. Hazánkban ma több mint 1500 hátrányos helyzetű általános iskola van. Ezekben elsősorban az alacsonyabb társadalmi rétegekből származó, hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak. Helyzetük aggasztó képet mutat. Életkor szerint később kerülnek iskolába, közöttük a legnagyobb az alulteljesítők aránya, előnytelenül kerülnek a munkaerőpiacra, foglalkoztatottságuk diszkriminatív.

Mindezek következtében a tartósan létminimum alatt, az ún. mélyszegénységben élő rétegeket termeli újra a jelenlegi rendszer, bebetonozva ezzel a generációkon átívelő szegénységet. Mindez már nem csak a szegény rétegek problémája, hanem a teljes hazai társadalmunk egészéé.

A KÜRT Zrt. 1996 óta elkötelezettje a hátrányos helyzetűek támogatásának. Noha támogatóként rengeteg gyermeket juttattak tanulási lehetőséghez, be kellett látniuk, hogy erőfeszítésük csepp a tengerben. Egy speciális, a hátrányos helyzetűek oktatására szabott, minden iskola számára elérhető oktatási módszerrel a társadalom jelentősebb körében lehet eredményeket elérni, ehhez viszont nagyobb összefogás kell. Ezen a ponton találkozott néhány felelősen gondolkodó és a magyarországi társadalmi problémák megoldásáért elkötelezett társaság.

A hazai tudományos élet kiemelkedő alakjait összefogó Gábor Dénes-díjasok Klubja a KÜRT-tel összefogásban megkereste és felkarolta a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására alkalmas oktatási módszert. A mecénási körhöz csatlakozott a patinás Zwack vállalat is, követve ezzel a cégalapító ősök hagyatékát, akik már a múlt század hajnalán is az iskolák támogatásában látták a jövőt.

A célnak megfelelő oktatási metódust a hejőkeresztúri általános iskola igazgatónőjének, Kovácsné Dr. Nagy Emesének köszönheti a mecénás csapat. A módszertan alapjául egy, az Amerikai Egyesült Államok Stanford Egyetemén kidolgozott metodika szolgál, amelyet az észak amerikai kontinensen a spanyol bevándorlók oktatására fejlesztettek ki. A hejőkeresztúri igazgatónő irányításával a szakemberek a magyar valóságra szabták és kilenc éve alkalmazzák e módszertant, amelyet azóta a tanítási tapasztalatok alapján újabb oktatási technikákkal egészítettek ki. Így jött létre a négy modulból álló Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) csomag, amelynek elemei a komplex instrukciós program (KIP), a generációk közötti párbeszéd, a differenciált tanulásszervezés és a logikai táblajátékok modul.
A H2O program heterogén csoportokban zajló közös munkán alapuló, kooperatív tanulási technika. A módszer segítségével a gyermekek megtanulják az egymással együttműködve alkotás képességét, a konfliktuskezeléseket, fejlődik vitakészségük és mindeközben új ismereteket sajátítanak el. Iskolai keretek között vehetik át a szülők tudását és élettapasztalatait, figyelemreméltóan fejlődik logikai- és a stratégiai gondolkodásuk. „A gyermekek saját képességeikhez mérten, egyéni adottságaiknak megfelelő képzést kapnak. A módszerben szerepet kap az öndifferenciálás, ahol a gyermek a saját fejlődési irányát bizonyos mértékben maga határozhatja meg. Ezzel a programmal minden diák sikerélményhez jut, megszereti a tanulást és motivációt merít a fejlődéséhez” – jegyezte meg Kovácsné Dr. Nagy Emese. Az általa vezetett hejőkeresztúri általános iskolában jelentősen megnövekedett (60%) a továbbtanulási arány a hasonló adottságú iskolákkal összehasonlítva.

A Gábor Dénes-díjasok Klubja, a Zwack és KÜRT összefogásának célja, hogy a módszertan minél több hazai iskolában meghonosodjon. A cél elérése érdekében hirdették meg “Fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát!” című programjukat, amelyben arra buzdítják a felelősen gondolkodó vállalatokat, társadalmi szervezeteket, hogy támogassanak egy-egy iskolát a módszertan átvételében.

A program keretei között a Gábor Dénes-díjasok Klubja az oktatási módszertan fejlesztésére biztosít forrást, a Zwack egy kilencedik kerületi iskola, a KÜRT pedig a budapesti Gyermekház Iskola Lakkozó utcai tagiskolájának felkészítésére fordítja a támogatói keretét.
„Bíznunk abban, a kezdeményezés ragályos lesz és jónéhány gazdasági, társadalmi szervezet vagy akár magánszemély csatlakozik majd hozzánk, annak érdekében, hogy a program össztársadalmi szinten is megmutathassa jótékony hatását” – mondta Dr. Kürti Sándor, a kezdeményezés egyik elindítója.
 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció