Üzlet és IT közötti kedvezőbb kapcsolat lehetősége

A jelenlegi problémás környezet soha nem látott lehetőséget kínál az informatikai vezetők számára, hogy bizonyítsák a területük által nyújtott hozzáadott értéket és lényegesen növeljék döntéshozói szinten befolyásukat – derül ki a Deloitte 2009. évi „IT Business Balance” felméréséből.

A Deloitte IT-Business Balance felmérésének harmadik kiadása a korábbi évekhez hasonlóan azokat a kulcsfontosságú témákat vizsgálja, amelyek megváltoztathatják az IT és az üzleti oldal kapcsolatát. A felmérés során a Deloitte 28 ország – köztük Magyarország – IT vezetőit és gazdasági szakembereit kérdezte az érintettek között lévő együttműködésről és a változó szerepekről.

A 2009-es kiadás fő következtetése, hogy az IT részlegekre óriási nyomás hárul a tekintetben, hogy üzleti értéket teremtsenek. Jóllehet az informatikai oldal még nem megfelelően képviselteti magát igazgatósági szinten, az IT vezetők és az üzleti vezetők egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy a válság hatására gyümölcsöző párbeszéd alakult ki a két oldal között.

A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók csak óvatosan adták hozzájárulásukat az IT-kiszervezéshez, melyet egyre gyakrabban alkalmaz közös megegyezéssel az IT és az üzleti oldal. Továbbá az is megállapítást nyert, hogy sajnos egyelőre általános tudatlanság tapasztalható az IT biztonság hiányából adódó veszélyek terén, ami nehezíti a megelőzésre fordítandó összegek elfogadtatását.

A felmérés eredményei alapján Ralph van Uden a Deloitte Zrt. Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások üzletágának igazgatója úgy véli, a jelenlegi gazdasági helyzet valódi vezetővé léptette elő a cégek első számú informatikai vezetőit, akik most intenzívebb párbeszédet folytatnak az üzleti oldallal. Épp ezért a válság nagyszerű alkalom arra, hogy a CIO-k jobban bebiztosítsák helyüket tanácsadóként és stratégiai szereplőként. A szervezeteknek muszáj az IT-n belül üzleti képességeket kiépíteniük és biztosítaniuk, hogy az üzleti oldal és az IT közötti integráció és összhang minden stratégiai, taktikai és működési szinten éreztesse hatását.

A felmérés szerint már tapasztalható némi előrelépés ebben az irányban, azonban az is megerősítést nyert, hogy hosszú még az út, amíg létrejön az IT és az üzleti oldal valós integrációja. A legtöbb cég még mindig a krízis hatásaival küzd. Azonban a napjainkra jellemző kapkodás és bizonytalanság ellenére Ralph van Uden szerint időszerű hogy a cégek felülvizsgálják, hogyan tudna az IT és az üzleti oldal együttműködve értéket teremteni.

A 2009-es IT-Business Balance felmérés főbb megállapításai

Fejlődés és tendenciák - Az informatikának az üzleti érték teremtése érdekében meg kell haladnia az automatizációt és a hatékonyságnövelést. Az IT több üzleti értéket fog teremteni, ha a cégek eltekintenek a hagyományos „fokozott gépesítés alacsony költségek mellett” szemlélettől. Nagyobb hangsúlyt fog kapni a közvetlen üzleti hatással bíró dimenziók számára nyújtott érték; a vevőelégedettség, a jobb termékek, a forgalom és a profit növelése.

IT-irányítás - Az IT újrapozícionálását nehezíti, hogy kevés szó esik róla a felső vezetés körében. A megkérdezett vállalatok körülbelül fele ritkán vagy soha nem beszél meg IT ügyeket döntéshozói szinten. A válaszadók ötöde szerint az IT stratégia csak ritkán, illetve soha nem kerül összehangolásra a vállalati stratégiával. A legtöbb cég számára az IT továbbra is csak egy állandó rublika az éves költségvetési tervben. A szervezeteknek jobban kell figyelniük arra, hogy az IT iránya illeszkedjen az általánosan követett stratégiai irányhoz.

IT vezetés - Bár nem érte még el az őt megillető rangot, az IT egyre nagyobb szerepet kap az üzleti döntéshozatalban. A válaszadók 41,5 százaléka tekint az IT-re mint az üzleti döntéshozatal hajtóerejére. A válságnak köszönhetően a hirtelen új prioritást élvező IT befektetési portfóliók hatására felerősödött a párbeszéd az IT és az üzleti oldal között. Ezt a párbeszédet kellene a CIO-knak intézményesíteniük a krízis utáni időszakban is, hogy elérjék az üzleti oldal és az IT szintre hozását.

IT kiszervezés - A jelen gazdasági helyzetben az IT szolgáltatások kiszervezését mind az IT, mind pedig az üzleti oldal megvalósíthatónak találja, azonban a válaszadók 60 százaléka csak óvatosan nyúlna ehhez a lehetőséghez. A legjellemzőbb továbbra is a helyszínen végzett kiszervezett munka, a régiók között jól érzékelhető különbségekkel. A legtöbb válaszadó szerint az IT kiszervezésre vonatkozó döntés közös elhatározás eredménye.

IT biztonság, adatvédelem és csalás - A felmérésből megállapítható, hogy még mindig nem irányul elég figyelem az IT biztonságra. Az üzleti oldal többet szeretne biztonságra és adatvédelemre költeni, mint az IT. Mindkét csoport több mint fele gondolja, hogy az IT elkötelezetten harcol a belső csalások ellen. A valóban bekövetkező ilyen események száma és súlyossága azonban nem vonz elég figyelmet, ami nehézkessé teszi, hogy valóban értékeljék a biztonságot és adatvédelmet, és ennek folytán igazoltnak lássák a szükséges befektetéseket.


Ralph van Uden úgy véli, a következő évek során valószínűleg új viszonyrendszerek kialakulásának lehetünk majd tanúi, melyekben az IT és üzleti oldal feladatkörei között nagyobb lesz az összhang és együttműködés.
 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció