Ki, kivel, miért (2.)

Egy korábbi, a nemzetközi IT- és ICT-piacot jellemző együttműködéseket, szövetségeket feltérképező összeállításunk folytatásaként most Magyarországra összpontosítunk.

Kiemelten az elmúlt másfél év alkalmi vagy hosszú távú stratégiai együttműködéseire, történéseire, ezek céljaira és következményeire koncentrálunk, az együttműködések létrejöttének okaival korábbi cikkünkben foglalkoztunk, így itt csupán a hazai viszonyok szövetséget generáló kényszereire térünk ki.

Ahogy a nemzetközi küzdőtéren, idehaza is léteznek hosszabb időszakot felölelő, már hagyományosnak mondható stratégiai szövetségek, s szaporodnak a piacvédelmet célzó, a kóklereket kiszűrni, a szakmai hírnevet védeni szándékozó érdekképviseletek is. S persze a nemzetközi gyakorlatot követve – a konkurenciaharc élesedése ellenére (a felvásárlások mentén meglehetősen markánsan látszanak az erővonalak) – a felhasználói elvárások, a felvevő piac, a politika, a globális kényszerek, a jogszabályok, a szabványosítási folyamatok, a digitális szakadék mélyülése stb. mind gyakrabban vezetnek korábban elképzelhetetlen együttműködésekhez, szövetségekhez.

Ezzel összhangban Magyarországon is gombamód szaporodnak a más ágazatok képviselőivel, a köz-, illetve civil szférával, az oktatási intézményekkel kötött alkalmi vagy hosszú távú szerveződések. Klasszikus együttműködési forma a partnerség, a gyártóknak termékeik terítése érdekében a szállítókkal kötött különböző fokozatú szövetsége. Ez utóbbira – bár fontos információkat hordoz a nem csupán „urambátyámviszony” útján szállítót kereső ügyfele számára – a partnerségi kapcsolatok nagyságrendje és gyakorlatilag kizárólag kereskedelmi, bevételnövelő szerepe miatt most nem térünk ki részletesen, de később, egy külön cikkben még visszatérünk rá.

Szövetségbe kényszerülve

Nézzük milyen, elsősorban IT-, illetve ICT-szövetségek működtek (voltak aktívak) az elmúlt két évben, illetve születtek-e új szövetségek, és ha igen, milyen célból.
A szövetségek közül az IT- és ICT-szektor tekintetében az IVSZ a legmérvadóbb. A jövőre tízéves szövetség 119 mikro- és start-up vállalkozást, valamint 111 kkv-t tömörít, de az évek során 43 nagyvállalat és 34 multinacionális cég is csatlakozott, s már 20 telecomcég és ugyanennyi társult tag is van a tagok között.  Az évekig csupán vegetáló szövetség az utóbbi néhány évben ébredezni látszik, s mind inkább aktivizálja magát, úgy a kormányzatot célzó lobbizás, mint a potenciális felhasználók irányában. A legutóbbi hír szerint a jövőben munkáját a Tanácsadói Testület segíti. A testületben 22 kiemelkedő cégvezető vesz részt. Az elnökség és egyben a szövetség munkájának segítésén túl a 2007. májusban megválasztott új elnökség által felkért testület feladata, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kormányzattal az ICT-iparág aktuális trendjeiről – így is biztosítva az ICT-szektort érintő döntések előtti legszélesebb körű egyeztetést –, és szakmai tanácsokkal ássa el az IVSZ-t. A Tanácsadó Testület tagjai között van a HP korábbi, a Vodafone jelenlegi vezérigazgatója, Beck György, az AAM részvénytársaság elnöke, Kornai Gábor, a Kürt vezérigazgatója, Kürti Sándor, az Ericsson vezére, Éry Gábor, a Graphisoft elnöke, Bojár Gábor, de az IBM, illetve a Magyar Telekom első embereként Paál Péter és Simó György is, hogy csak néhányat említsünk a testület „súlyát” adó nevek közül.

Informatikai szolgáltatók is tagjai a 2006-ban alakult, hazai outsourcing-szolgáltatókat tömörítő HOA-nak. A kihelyezés gyakorlatának elfogadtatásában nagy szerepe lehet többek között a szolgáltatói magatartásnak, etikának, a szolgáltatás előnyei ismeretének, a szolgáltató központok által teremtett munkahelyeknek, ám az állam és az ügyfelek oldaláról is van mit tenni a nemzetközi színtéren mind inkább térhódító outsourcing-tevékenység befogadásának elősegítése érdekében. A nemzetközi outsourcing-piac befolyásos szerepére törő szövetség, a tagok érdekeit szem előtt tartva, a felsoroltak mindegyikében igyekszik eredményt elérni.

2007 utolsó harmadában szoftverfejlesztők összefogásával jött létre az Agilis Szoftverfejlesztők Szövetsége. A nemzetközi szinten 2001-ben alakult hasonló szövetség magyarított változatának tagjai a szoftverfejlesztés módszertani problémáinak közös megoldására vállalkoztak, szívesen látva mindazokat, akiket hasonló cél vezérel. A megrendelői elégedettség, a minőségi szoftverfejlesztés technikáinak, technológiáinak hazai „honosítására” szakosodott közösség bízik abban, hogy együttműködésük eredményeként megszűnnek a szoftverfejlesztéseket még ma is jellemző olyan problémák, mint a határidőcsúszás, a költségkeretek túllépése, az eredetileg kitűzött célok elérésének hiánya s ennek hozadékaként a rendszerek többszörös átdolgozása. S ha ez megvalósul, vélhetően a megrendelők sem lépnek majd fel irreális igényekkel a szoftverfejlesztőkkel szemben, és megadják számukra az elvárásaik teljesítéséhez szükséges segítséget. Az alapító tagok szoftverfejlesztő és -forgalmazó cégeken túl egyetemet, oktatóközpontot, tanácsadócéget, távközlési és légitársaságot képviselnek, s idén januárban tartják első rendezvényüket.

S persze nem maradhat ki „szövetséggenerálóként” a konvergencia sem. A T-vállalatok (-Online és -Com) idei együttműködésében két új, IP-telefont, internetet, illetve az előzőkön túl internettelefont is tartalmazó szolgáltatáscsomag jelent meg, a Dupla és a Tripla, amellyel a szolgáltatókon túl – a kényelmi szolgáltatásoknak és az együttesen kedvezőbb árnak köszönhetően – valószínűleg az ügyfelek is jól járnak. Feltéve, ha az éleződő versenyben képesek lesznek az egyre nagyobb kínálatdömpingből jól választani. 2006-ban is alakult már egy IP telefóniához kapcsolódó tömörülés. A hét alapító céggel létrejött magyarországi IP Telefon Szolgáltatók Érdekvédelmi Szövetsége (ITÉSZ) a VoIP technológia zökkenőmentes elterjedését célozta, de a jogi és műszaki szabályozás egységesítéséhez, a közös üzleti célok megvalósításának elősegítéséhez, illetve az akkor meglévő piaci korlátok megszüntetéséhez is hozzá kívántak járulni. A honlapjuk tartalma azonban nem utal sem tagszámbővülésre, sem tevékenységük eredményeire.

Új típusú ICT-szolgáltatások kialakítása is összefogásra késztetett cégeket. Nyáron pl. az Antenna Hungária és a Vodafone Magyarország írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a jövőben közösen kutatják, milyen technikai feltételekkel, illetve milyen üzleti modell alapján indíthatók el Magyarországon a DVB-H technológián alapuló mobiltelevíziós szolgáltatások.

Konkrét eredmények

Szeptemberben egy szövetség, egy klub és egy mobilszolgáltató között kötődött tagjaik számára is kedvező együttműködés. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), a Széchenyi Kártya Klub (SZKK) és a Vodafone Magyarország megállapodása alapján a szervezetek tagjai a Vodafone mobilinternet-, tartalom- és hangszolgáltatásait a piacon elérhetőnél akár 40%-kal kedvezőbb áron vehetik igénybe.

Bár nem szövetséget érint, de ugyancsak kedvezményre jogosító megállapodást írt alá novemberben az Interware és a Google. Ez utóbbi Magyarországon elsőként az Interware üzleti előfizetői számára bocsát rendelkezésre AdWords hirdetési kuponokat. Az Interware hűségprogramjában részt vevő üzleti ügyfelek a Google AdWords kuponok segítségével ingyenesen kipróbálhatják a Google online kereső-hirdetési rendszerét.

Nemcsak engedményes, de ingyenes kínálatot is eredményezett 2006-ban a kereskedelmi és iparkamarák, valamint az Opten Informatikai Kft. együttműködése. A kamarák lassan másfél éve ingyenesen használhatják a cég által fejlesztett Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer alapszolgáltatást, így biztonságosabbá téve üzleti kapcsolataikat.

S mert már a nemzetközi porondon is sikeres hazai cég újabb világméretű próbálkozásáról szól – bár partnerség az alapja –, az Xapt újabb bravúrja is idekívánkozik. A Microsoft, a Satyam Computer Services és az XAPT Kft. itthonról induló, ám globálissá szélesedő együttműködés keretében közösen viszi nemzetközi porondra a gépjármű- és nehézmunkagép-gyártók, illetve dealerek munkáját segítő új XAPT-fejlesztést. A Microsoft Dynamics AX integrált vállalatirányítási rendszeren alapuló vertikális megoldás elsősorban a világ vezető autóipari és nehézmunkagépeket gyártó vállalatai dealereinek érdeklődésére számíthat.

Piackutatás – kéz a kézben

Manapság már különböző összetételű, laza vagy erősebb szövetségek megbízásából is készülnek felmérések. Az azonos tevékenységű vállalkozásokból álló érdekcsoportok egyre gyakrabban adnak piackutatási megbízást, amelyekből néhány adat a nagyközönség számára is elérhető, így mi is képet kaphatunk egy-egy üzleti terület eredményességéről, a lakossági, vállalati számítógép-, internet- és mobiltelefon-használati szokásokról stb. A Sun, a GKI és a T-Mobil tavaly is negyedévente tudósított a vállalati internethasználati szokásokról, illetve a hazai elektronikus gazdaság fejlődéséről készült kutatási eredményekről. A felmérés a mobilbanki szolgáltatások lakossági és vállalati igénybevételét és a webkártyahasználatot is érintette (ez utóbbi csakis internetes fizetéshez használható kártyát takar).
Az IVSZ második éve működik együtt az IDC-vel, hogy reális képet kapjon az ICT-szektor hazai állapotáról, illetve annak felhasználóiról (s némi bevételre is szert tegyen).
Tavaly év végén a konkurens kutatócégek is összefogtak egy konferencia erejéig az online kutatási módszerek, az online kutatás előnyeinek népszerűsítése érdekében. A világon már minden ötödik kutatás internetes, miközben Magyarországon a részarányuk a Piackutatók Magyarországi Szövetségének 2006-os adatai szerint mindössze 3 százalék. Az internetpenetráció folyamatos növekedése, a módszer alacsonyabb költségigénye és a gyors adatfeldolgozás lehetősége azonban hazánkban is a módszer szélesebb körben való elterjedését vetítheti előre. Ez terelte egy irányba a konferencián részt vevő cégeket, köztük az online kutatás hazai úttörőjét, az NRC-t, a Bell Researchöt, az SPSS-t és a TNS-t is.

Felsőfokon

Örömre adhat okot az informatikai, tele-, mobil- és hálózati kommunikációs vállalatok, valamint a felsőoktatási intézmények közötti mind nagyobb számú együttműködés. Nyilván gazdasági hasznot remélve egyre több cég ajánlja fel termékeit oktatási célra, rendez be hardveres, szoftveres, hálózati eszközeivel, megoldásaival felszerelt laboratóriumokat, hogy aztán a gazdaságba, államigazgatásba kikerülő, esetenként döntési pozícióba jutó hallgatók javukra kamatoztassák az ezek használatában szerzett jártasságukat. S a forráshiányos felsőoktatásban ez jól is van így. Emellett a cégek és egyetemi kutatócsoportok közös munkája is mind gyakoribb. Nézzünk néhány példát mindkettőre!
2007. februárban adta át a Sybase az ELTE lágymányosi campusában azt a 120 millió forint értékű szoftveradomány, amelyet egy 2006. decemberben kötött oktatási támogatási szerződésben ajánlott fel oktatási célra az ELTE Informatikai Karának.
A két termék egyike az iparág elsőszámú adatmodellező és alkalmazástervező eszközének számító PowerDesigner, míg a másik a WorkSpace Java alkalmazásfejlesztő eszköz. Használatukra a 2007–2008-as tanévben, a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének adatbázis- és nyelvi laboratóriumaiban került sor.
Képzéssel kapcsolatos együttműködés az alábbi is, bár nem felsőoktatási intézménnyel szerződött a nemzetközi hálózatfejlesztő cég. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal és a Pécsi Regionális Képző Központtal összefogva a Cisco által májusban útjára indított újszerű program a női álláskeresők elhelyezkedési esélyét növelő kezdeményezés a Magyarországot, Szerbiát és Törökországot érintő F_email projektbe illeszkedik. Az F_email projekt képzett női informatikai szakemberbázis létrehozását célozza.
S szintén a Ciscóhoz, valamint egy felsőoktatási, helyesebben posztgraduális képzést nyújtó intézményhez kötődő 2007. novemberi hír, hogy a két szervezet együttműködésében a világon elsőként működik a CEU Business School keretében Cisco Vállalkozói Akadémia.
A Noreg és a Gábor Dénes Főiskola együttműködési megállapodása értelmében 2006-ban indult BSC-képzés keretében a Noreg Kft. támogatja az „Informatikai rendszerek biztonsága és üzemeltetése” elnevezésű sáv 2008/2009-es tanévben kezdődő beindítását a mérnök-informatikus szakon. Az együttműködésnek köszönhetően az elméleti képzésen túl a diákok gyakorlati lehetőséghez is hozzájuthatnak, s részt vehetnek kutatási-fejlesztési projektekben.
Üzlet és oktatási intézmény összefogására példa a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatika Karának új IBM Tivoli szolgáltatásirányítási kompetenciaközpontja. A központ célja, hogy kutatásokat végezzen a Tivoli megoldások használata és az informatikai szolgáltatásirányítás területén, oktatói segítséget nyújtson az „informatikai szolgáltatásirányítás” elméleti tárgy oktatásához, valamint az elmélet elmélyítésére alkalmas szoftverlaboratóriumi gyakorlatoknak adjon otthont. Az együttműködéssel megvalósuló technológiatranszfer jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a mesterszakon végzettek piacképes, az IT-szférában igen keresett ismeretekkel és kompetenciákkal felvértezve lépjenek a munkaerőpiacra. A karon 2006-ban az Oracle-lel kötött szerződés értelmében Oracle Kompetencia Központot hoztak létre, az IBM pedig a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával is kötött oktatási-kutatási és a hallgatók elhelyezkedését segítő karrier-együttműködési megállapodást. Az E-Group pedig a BME Híradástechnikai Tanszékének Crysys Laboratóriumával összefogva fejleszti a mobiltelefonnal kombinált NFC (Near Field Communication) termékeinek felhasználási területeit.
Egyetem is részese a 2008 első negyedében várhatóan már tényleges működését megkezdő TSEC Institute – Hungary biztonsági fejlesztőközpontnak. Létrejötte az Alacera Internationa, a Kürt és a Pannon Egyetem tavaly júniusi együttműködésének köszönhető.
Nem informatikával függ össze, de idekívánkozik a BME és az E.On Hungária Zrt. között 2007. szeptemberben létrejött megállapodás, amelynek legfőbb célja a hazai műszaki oktatás és mérnökképzés színvonalának nemzetközi szintre emelése s a magyar mérnökök elhelyezkedési lehetőségének megteremtése az E.On Hungáriánál.

Még mindig oktatás

A szoftvergyártók mind nagyobb hangsúlyt fektetnek úgy a felhasználók, mint a fejlesztők, szállítók stb. oktatására. 2007-ben az Oracle háza tájáról jött ezzel kapcsolatban a legtöbb együttműködésről hír, többek között az Oracle University kapcsán. Az oktatást az Oracle egyrészt a saját oktatóközpontjában, másrészt az ezzel egyenértékű szintet garantáló Education Partnereken keresztül végzi. Magyarországon áprilisig egyetlen ilyen partnere az IQSoft – Dohn Bryce Oktatóközpont volt. Az informatikai szakemberek, üzletági vezetők és végfelhasználók számára nyújtott, Oracle-termékekhez kapcsolódó képzés új szereplője a Számalk. Az Oracle University Education partneri megállapodás a Számalk számára portfólióbővítést, az Oracle számára a növekvő oktatási igényeknek megfelelő erőforrás-fejlesztést jelent.

Szintén az Oracle-lel kapcsolatos hír, hogy a cég – az év első felében nagy sikerrel zárult oktatási kezdeményezés folytatásaként – az őszi tanévben is indított „juniorképzést”, ezúttal köztesplatform-fejlesztés témakörében. Az informatikus hallgatókat célzó, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke, a MAVE és a Simonyi Károly Szakkollégium közreműködésével létrehozott ingyenes szemináriumsorozat legjobban teljesítő résztvevői egyenként 2 millió Ft értékű, 240 órás Oracle University-oktatáson vehetnek részt, amelynek sikeres elvégzését követően az Oracle, illetve partnercégei álláslehetőséget kínálnak fel számukra. A képzett munkaerő iránti piaci igényre enged következtetni, hogy az Oracle University oktatási költségeit az Oracle és partnercégei közösen állják.

A Microsoft évek óta folytat az oktatás szintjén sikeres együttműködést a Microsoft-technikák elsajátításával kapcsolatos képzésre szakosodott NetAcademiával. De többek között az IQSoft – John Brice, a SZÁMALK Oktatás Zrt. és a Controlltraining Kft. is működik Microsoft-oktatóközpontként.

A Novell Magyarország három oktatóközpontot működtet idehaza, közülük az egyik szintén az IQSoft – John Brice, a másik kettő a Component Soft és a WSH.

Kutatóintézettől a régiókig

2006. június óta működik az MTA SZTAKI és az IBM együttműködésében elkészült Elektronikus Kormányzati Módszertani Központ. A fővárosi bemutatóteremben az állam- és a közigazgatási szervezetek, az önkormányzatok, a szociális és egészségügyi szervezetek, illetve más közszolgálati intézmények vezetői és alkalmazottai közelebbről is megismerkedhetnek a számukra fejlesztett megoldásokkal.

Ugyancsak az MTA SZTAKI nevéhez fűződik egy idei, hároméves kutatási projektről szóló együttműködési szerződés. A Ricohhal júniusban kötött megállapodás a következő generációs webtechnológia alapú csoportmunkaszoftverek kutatás-fejlesztésére vonatkozik. A közös kutatás során azt vizsgálják, hogy milyen módon alkalmazható a web a jövőben a cégek közötti és a cégeken belüli információmegosztásra.

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan idehaza is szaporodnak a nyílt-zárt forráskódú rendszerek mentén, de „keresztbe” is szerveződő együttműködések, aminek jelentős lökést adott a vezető elemző társaságoknak 2006-ban napvilágot látott, a Linux robbanásszerű fejlődését prognosztizáló előrejelzése, illetve a másik oldalról a 2006 novemberében aláírt s azóta több pozitív eredményt is produkált Microsoft–Novell-megállapodás. A következő regionális szintű, a Novell Magyarország és a Synergon Informatika Nyrt. közötti szerződést is a fentiek inspirálták. Stratégiai együttműködésük hatására lett a Synergon egyik fontos stratégiai platformja, jövőbeni fejlesztéseinek egyik alapja a nyílt forráskódú technika, nevezetesen a SUSE Linux Enterprise. Mivel mindkét társaság regionális szereplő, együttműködésük a régióra is kiterjed.
S ha már régióról van szó, említsük meg a 2006-ban alakult Informatikai Vezetők Társasága KE-t is. A közhasznú egyesület a Dél-Dunántúl hatékony fejlesztését, az infokommunikációs technológiák terjedésének elősegítését tűzte ki célul.

Külön cikkben foglalkoztunk az együttműködéseknek elsősorban a támogatások lehetősége miatt egyre divatosabb formájával, a klaszterek kérdésével, így jelen összeállításunkban erre nem térünk ki.

Alkalmazásfejlesztők

Az alkalmazásfejlesztők megoldásaik tökéletesítése érdekében (is) kötnek együttműködéseket. Így tett 2007 nyarán az Isther Humán Tanácsadóval szövetségre lépő humán- és bérügyviteli szoftvereket fejlesztő Nexon is, hogy annak teljesítményértékelési módszertanát HR-rendszereibe integrálhassa. A kompetenciamenedzsmentnek eddig is fontos szerep jutott a Nexon humáninformatikai szoftverekben, ám a fenti módszer integrációja révén a cég ügyfelei még objektívebben értékelhetik munkavállalóikat.
Az elektronikus, például a cégeljárásra vonatkozó ügyintézés is összefogó erőnek bizonyult. Ezt célozta áprilisban a Magyar Ügyvédi Kamara és az e-aláírás meghonosításának élenjáró szereplője, a NetLock Kft. A megállapodás keretében a vállalat biztosítja a vele egyedi szerződést kötő ügyvédek, ügyvédi irodák részére az elektronikus cégeljárásban való közreműködés technikai feltételeit. A részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok számára már 2005. július 1. óta adott lehetőséggel 2007. január 1-jétől már bármilyen cégformában működő vállalkozás jogi képviselője élhet.
Az ügyiratkezelés generálta két, elvileg konkurens szoftverfejlesztő összefogását. Az Atigris Informatika Zrt. és az e-Corvina Informatikai Kft. közösen fejleszti a FilingDoc 2.0 és az adActa.Net 4.4 Atigris iratkezelő rendszerre alapozott új verziójú megoldást, amely jelentős sebességnövekedést és korszerű technológiát kínálva ötvözi majd a régi rendszerek előnyeit.

Ejnye

Nem túl „jóízű” szövetségre is akadt 2007-ben példa. A BSA és az APEH közötti együttműködés nemcsak vitatott volt, de az egyik fél vissza is élt vele, ami tovább rontotta az amúgy is a hazai vállalkozások bögyében levő szoftverszövetség „hírnevét”. A tiszta szoftverhasználatra buzdító BSA hazai képviselői elgaloppírozták magukat, amikor a vállalkozásoknak küldött, a szoftvernyilvántartások „behajtását” célzó leveleikben az adóhatósággal történt megállapodásban nem szereplő jogokra hivatkoztak. A levelek tartalmát – vélhetően nem véletlenül – nem egyeztették a hivatkozott szervvel. De a BSA-val szemben más kifogások is adódtak. A megfogalmazások többször is félreértésre adtak okot, és a „megfélemlített” cégek így olyan szoftverekre vonatkozó információkat is továbbítottak az egyesület felé, amelyek nem tagjaiktól származtak. Jellemző azonban a hazai cégkultúrára, illetve beidegződésekre, hogy már a hivatal nevének említése is félelmet keltő (tiszteletet parancsoló?), hiszen mindössze 100 cég élt kifogással a levél tartalma ellen.

Célpontok a kkv-k

A széles sávú internetszolgáltatások vállalatok, közintézmények, illetve a lakosság irányában való terjesztése is együttműködéseket szül. A Minor társaságok jogutódjaként működő Aquis Informatika és az Interware áprilisi megállapodása a hazai kis- és középvállalati szektornak szól, nekik kínálnak közösen két csúcsminőségű kiszolgálóból kialakított alkalmazásszerver-megoldásokat kedvező költségű bérleti konstrukcióban.
Ugyancsak a hazai kkv-szektort célozta az a jó értelemben vett „beetető” szövetség, amely az Avnet, az Oracle, a Sun és az AMD között köttetett, és december közepéig ingyenes kipróbálást, tesztelést biztosít a kisebb cégek számára is. „Try and Buy” akciója és ingyenes ajánlata az üzleti, kereskedelmi adatok elemzésére szolgáló, a négy cégtől származó próbaverziók kipróbálásáról szólt, s keretében az Oracle Business Intelligence programjai alapján tekinthetik át saját működésüket, kereskedelmi helyzetüket, lehetőségeiket és gyenge pontjaikat a kkv-k. A programok futtatásához szükséges gépek szállítója a Sun, az AMD és az Avnet.

Ez meg az

Az államigazgatást is érinti, de nem résztvevőként, hanem célként az alábbi, egy hazai gyártó, rendszerintegrátor és egy szingapúri fejlesztőcég közötti megállapodás, amely szerint az Albacomp Zrt. és a Singapure Technologies Electronics a verseny- és a közszférában is közösen indul a magyarországi informatikai tendereken. A két vállalat elsőként egy tömegközlekedési és egy e-kormányzati tenderen vesz részt. Mivel az ST Electronics vasúti és közúti forgalomirányításra szánt, kulcsrakész, integrált szállítmányozási megoldásai több ázsiai városban is sikeresek, Magyarországon szintén sikert remélnek.

A biztonság kérdése is összefogásra ösztönöz. Erre példa az állami Puskás Tivadar Közalapítványnak és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a pénzügyi szféra internethasználatával kapcsolatos kockázatok és esetleges visszaélések kiszűrésére kötött őszi megállapodása, amelynek előzményei a magyar pénzügyi rendszerrel szembeni sorozatos adathalász-támadások voltak. Már 2006-ban is alakult szövetség idehaza a kalózkodás ellen, igaz akkor az audiovizuális ipar fogott össze. Annak célja a szerzői jogok hatékonyabb érvényesítése érdekében olyan program kidolgozása volt, amely a kormány feketegazdaság elleni terveibe is beleillik. A koalícióhoz csatlakozó 13 szervezet között ott van az ASVA (Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány), a BSA, a Filmforgalmazók Egyesülete, a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége és a Sony Hungaria is.

A média sem tétlenkedik. A televíziós szakma színvonalának emelését tűzte zászlajára az augusztusban megalakult On-Air Group szakmai egyesület. A 15 alapító (Interaktív-TV2, Duna TV, IEC Media, MTG, RTL Klub, HBO, AXN) célja, hogy összefogja a televíziós arculati és promóciós szakmát, s annak kreatív színvonalát emelje.
Szintén egy, a média világából év végén érkezett hír az „Egy hullámhosszon” című kezdeményezésről szóló. A médiumok hirdetési piacért folyó harca most a rádiósokat kényszerítette a rádiózást népszerűsítő összefogásra. A jelentősebb hazai kereskedelmi rádiók (Sláger Rádió, Danubius Rádió, Roxy Rádió, 90.9 Jazzy, Radiocafé 98.6, Gazdasági Rádió és Pont FM 88.1) közösen kampányolnak a rádiózás presztízsének helyreállításáért.

Ügyfél és kiszolgálója


Ma már a hosszabb távú szállító(szolgáltató)–ügyfél kapcsolatot is stratégiai partnerségként aposztrofálják. Mivel a piac számra ennek is lehet érdemi mondandója – pl. egy-egy IT- vagy ICT-cég több, jól prosperáló vállalattal hosszabb ideje működő kapcsolata növelheti a cég és/vagy terméke(i) iránti bizalmat –, ezért közülük is megemlítünk néhányat (ld. a táblázatot).

 

 

Cég Cég Kapcsolat jellege Termék/Szolgáltatás Együttműködés kezdete
Carnation NetAcademia Oktatóközpont Partnerség .Net technológiával kapcsolatos képzés. Továbbiakban: közös tendereken indulnak, ahol a Carnation biztosítja a designt, a fejlesztést és a projektmenedzsmentet, míg a NetAcademia külső szakértőként vesz részt a projektekben 2007. november
Dolphinet Kft. One on One Kommunikáció Stratégiai partnerség Informatikai háttér, illetve sajtókommunikáció biztosítása 2007. október 1.
Exact Kft. Flag Zrt. Induláskor szállító-ügyfél, később értékesítési partnerség e-synergy 2007. március
NRC Megyer Consulting Stratégiai együttműködés Ügyfél-elégedettségi kutatás. Adatfelvétel és elemzési háttér: NRC, módszertan: Megyer Consulting 2007. november 1.
NRC Meroving Internet Stratégiai együttműködés Komplett, online kvalitatív megoldásokat is magában foglaló internetes kutatási szolgáltatás saját fejlesztésű szoftvereik használatával 2007. augusztus

 

EU-nyomásra

Az EU-s támogatások sok összefogást generálnak. Novemberben például a Magyar Tartalomipari Szövetség, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nyújtott be kreatív iparágak platformjának létrehozására pályázatot. Kreatív iparágként definiálták azokat a tevékenységeket, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. Ilyen többek között az elektronikus és nyomtatott sajtó, a reklám- és hirdetési ipar, a film és videó, a szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, a könyvkiadás, a zene és a képzőművészet is.

Az EU a digitális szakadék és a digitális írástudatlanság felszámolása érdekében is nyomást gyakorol tagállamaira. A Microsoft Magyarország az NJSZT-vel és a Szenior Foglalkoztatási Szövetséggel egy 2007 nyarán kötött szerződés értelmében közösen tevékenykedik a digitális írástudás minél szélesebb körű elterjesztése érdekében. A szervezetek célja, hogy 3 év alatt 350 ezer, 5 év alatt pedig 1 millió embert képezzenek is, ezzel is segítve többek között a hátrányos helyzetű fiatalok és a 45 év feletti korosztály elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A Microsoft digitálisírástudás-anyagának honosítását az NJSZT vállalta, és részben a társaság országos ECDL-vizsgaközponthálózata szolgáltatja majd a megcélzott egymilliós tanulói létszámhoz szükséges ötszáz feletti helyszínt. 2008 januárjában pedig az Inforum kezdeményezésére és moderálásában, szintén a fenti téma kapcsán, ötpárti egyetértés született a digitális szakadék jelenlegi mértékének (Magyarországon ez az összlakosságra vetítve 60 százalék) megfelezésére 2010-ig.
Ennek előzménye a lakosság életminőségének növelése érdekében a digitális eszközök használatára mozgósító, a hazai civil szervezetek és vállalkozások által közösen meghirdetett „e-Befogadás, 2008 Magyarország” mozgalom, amelynek élére az Inforum állt.

És végül…

Ez idáig idehaza egyedülálló módon, három ICT-cég együttműködésének köszönhetően adományként jutott csúcstechnológiához egy egészségügyi intézmény. Az összefogás ugyan későbbi üzleti haszon reményében történt, ám ez nem csökkenti az értékét. A Cisco Magyarország és a Magyar Telekom T-Systems 120 millió forint értékű informatikai rendszert adományoz a Bethesda Gyermekkórháznak. A klinikai szoftvert a GlobNet Kft. fejlesztette. A rendszer példaértékű modell lehet a magyarországi kórházi informatikai fejlesztések számára, és minőségi javulást hozhat a betegellátásban. Az átfogó fejlesztésnek köszönhetően megújul a kórház teljes informatikai rendszere, így a teljes kiépítést követően számos, világszinten is újnak számító eszköz és szolgáltatás áll a kórház vezetése, dolgozói és a betegek rendelkezésére. A dokumentált projekt bármely intézmény esetében „megismételhető”, így várhatóan az adományozók befektetése is megtérül.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció