A 18-21 évesek fele nem érti mi a mesterséges intelligencia

Itthon már majdnem minden ötödik foglalkoztatott számára a digitális gazdaság biztosít munkalehetŇĎséget, hazánk azonban még ezzel együtt is a kontinens sereghajtói között kullog a vállalkozások digitalizációja terén. Mindeközben a legfiatalabb generációkról (Z és Alfa) azt gondoljuk, hogy szinte az anyatejjel együtt készen kapják a digitális tudást, holott a kapcsolódó természettudományokban kifejezetten gyengén teljesítenek. JellemzŇĎ, hogy a 18-21 évesek több mint fele azt sem érti például, mi valójában a mesterséges intelligencia. De mégis mit várnak a munkáltatók és mit tud a TikTok-generáció? Erre a kérdésre keresi a választ Hortobágyi Ágoston digitális stratéga.

Hortob√°gyi √Āgoston

Már a világjárványt megelŇĎzŇĎ években is a teljes hazai GDP legalább 25%-át adta a digitális gazdaság, majd a megszokottá vált otthoni munkavégzés és az online meetingek hoztak újabb lendületet a technológiai fejlŇĎdésnek, napjainkban pedig már a fenyegetŇĎ válság miatt igyekeznek rohamtempóban automatizálni folyamataikat a cégek. Sajnos azonban hazánk jelentŇĎs lemaradást mutat ezen a területen a kontinens nagy részéhez képest. A kihívásra reagálva elkészült a Nemzeti Digitális Stratégia is, mely világos célt tŇĪz ki a következŇĎ évekre: a magyar társadalom és a vállalkozói szféra (különös tekintettel a kkv-kra) széleskörŇĪ felkészítése és edukációja nélkül nem tudunk elŇĎre lépni. „Mindannyian láthatjuk, hogy rendkívül gyorsan változik a világ és a technológia, de ha felkészítjük a jelen és a jövŇĎ munkavállalóit, olyan munkakörök betöltésére is képessé tehetjük ŇĎket, melyek most még nem is léteznek. Ha azonban az össztársadalmi edukáció elmarad, az még tovább mélyíti a hátrányunkat és rontja versenyképességünket” – mondja Hortobágyi Ágoston digitális stratéga.

 

A Z-generáció tagjainak közel fele techkarriert szeretne

 

Egy tavalyi globális kutatás szerint a vizsgált országokban közzétett álláshirdetések 6-12%-a kívánt meg kifejezetten digitális készségeket, de egyes terültek – például az adatmérnöki tudás – akár több mint 115%-kal is keresettebb lett. A legnagyobb igény egyébként a közösségi média professzionális használatára, a digitális marketinggel kapcsolatos tevékenységekre, a szoftverfejlesztésre, valamint az üzletileg is hasznosítható adatelemzésre- és vizualizációra mutatkozik. Lépjünk azonban egyet hátra: melyek lennének azok a digitális alapkészségek, melyekre ma már minden munkavállalónak szüksége van, függetlenül attól, milyen területen dolgozik? Ilyen például az okoseszközök, illetve applikációk és szoftverek használata vagy az alapvetŇĎ technológiák jelentŇĎségének megértése, vagyis összefoglaló néven a digitális mŇĪveltség, de akár például az online leselkedŇĎ biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos tájékozottság is. Utóbbihoz pedig ugyanúgy hozzátartozik a digitális függŇĎség és az internetes zaklatás fogalmainak megértése, mint a kártevŇĎ és adathalász programok veszélyeinek ismerete.

 

„Ezeken a területeken valóban elŇĎnye lehet az Alfa és a Z generációnak (vagyis az 1995 után született fiataloknak): egészen kis koruktól körül vannak véve az okoseszközökkel, természetes számukra, hogy hihetetlen mennyiségŇĪ információval találkoznak az interneten, és valószínŇĪleg sikeresebben vonják ki a sok adatból a számukra hasznosakat vagy szükségeseket. Nem egyértelmŇĪ az átmenet azonban a munkaerŇĎpiacon is értékesnek tartott készségek irányában, és ez egyre nyilvánvalóbbá válik. A jó példákat látva és saját digitális jártasságukat kicsit félreértve, a Z generációsok közel fele képzel el magának techkarriert a jövŇĎben, azonban nagyobb részük nem látja át, hogy alakítják át az innovációk az egyes iparágakat vagy milyen változásokat hoznak a munka világába már most, de például azt sem értik pontosan, mi is az a mesterséges intelligencia és milyen lesz a gépekkel együtt dolgozni a jövŇĎ munkahelyein” – teszi hozzá Hortobágyi Ágoston.

 

 

 

Az idŇĎsebbekrŇĎl sem kell lemondani, az iskolákba pedig STEM helyett STEAM kell

 

Az tehát világos, hogy az életünket jelen pillanatban is forradalmasító technológiákban rejlŇĎ teljes potenciált csak akkor fogjuk tudni kihasználni, ha a fiatal generációkat tudatosan felkészítjük a jövŇĎ munkaerŇĎpiacának kihívásaira. Ebben az iskolarendszernek kiemelt feladata van – az ezzel kapcsolatos lemaradás pedig egyáltalán nem magyar sajátosság –, ugyanakkor azt is fontos felismerni, hogy a hagyományos STEM-tantárgyak (természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika) mellett szintén felértékelŇĎdnek a kapcsolódó soft skillek, leginkább a kommunikáció, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A tantermi edukáció fejlesztésében ugyanakkor nem elég az állami szerepvállalás, hiszen a vállalati szféra is sokat tehet azért, hogy munkahelyeken is használható eszközök, tudás és gyakorlat áramoljon az oktatásba. Amellett sem mehetünk el azonban, hogy a most felnövekvŇĎ generáció szülei éppen most küszködnek azzal, hogy elsajátítsák az alapvetŇĎ digitális készségeket és megfelelŇĎ példát tudjanak mutatni gyermekeik számára is.

 

„A jelenlegi munkavállalókat természetesen szintén kulcskérdés felkészíteni a kihívásokra, ehhez cégen belüli képzésekre, tudatos stratégiára épülŇĎ tréningprogramokra van szükség, valamint arra, hogy az automatizálódó egyéb folyamatokon keresztül a gyakorlatban is megtapasztalhassák és elsajátíthassák a technológiai készségeket. Fontos a fokozatosság: az embereket leginkább a saját, HR-jellegŇĪ adminisztratív teendŇĎiken keresztül lehet bekapcsolni az edukációba, hogy minél több olyan tevékenységgel találkozzanak, ahol elsŇĎ kézbŇĎl tapasztalják meg a technológia elŇĎnyeit – és hogy ŇĎk is képesek azt használni. A másik fontos kapcsolódási pont a szülŇĎi szerepükbŇĎl adódik, hiszen biztonságos és egészséges környezetet szeretnének biztosítani gyermekeiknek az online térben is, ez pedig csak akkor lehetséges, ha maguk is profi szinten kezelik az okoseszközöket, valamint tisztában vannak a digitális világ szabályaival” – hangsúlyozza Hortobágyi Ágoston.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció