A mesterséges intelligencia a hazai gazdaság egyik kulcságazata

2021-re több mint 30 ország hozott létre nemzeti mesterséges intelligencia stratégiát. A mesterséges intelligencia kutatásokban élen járó Budapesti MŇĪszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) újabb lendületet vesz az intelligens technológiák fejlesztése. A Tématerületi Kiválósági Program MI kutatásai mellett, megkezdték a munkát a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium kutatócsoportjai.

Néhány év alatt robbanásszerŇĪ fejlŇĎdésen ment át a mesterséges intelligencia (MI), kevés olyan ipari szektor van, ahol ne vennék hasznát a legmodernebb technológiai vívmánynak. Az MI alkalmazásával gyökeresen átalakul számos iparág fejlŇĎdési dinamikája és a kapcsolódó munkaerŇĎpiaci igények is, így a kormányok a mesterséges intelligencia-beruházások elŇĎmozdításával, oktatási programok létrehozásával, valamint kutatás-fejlesztés ösztönzésével támogatják a vállalkozásokat. 

 

A Budapesti MŇĪszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számos módon kapcsolódik a nemzeti MI stratégiához, kormányzati és EU-s témájú projekteket nyert, valamint kiválósági programokban vesz részt. Mesterséges intelligencia fókuszú tématerületi kutatások is zajlanak, amelyekbŇĎl összesen több mint 1,1 milliárd forint értékŇĪ együttmŇĪködést generáltak nagyvállalati partnereikkel. Olyan cégekkel dolgoztak együtt az elmúlt években, mint a Nokia, Ericsson, Vodafone, Morgan Stanley, MOL, Knorr-Bremse, Bosch, Siemens, vagy éppen a Continental. A Knorr-Bremsével például olyan MI megoldás fejlesztésén mŇĪködtek együtt, amely a vasúti pályát és a környezetét monitorozva felismeri az esetleges vészhelyzeteket, és korai fékezéssel megelŇĎzi a baleseteket. A Nokiával pedig az 5G és hamarosan a 6G fejlesztésén dolgoznak az egyetem kutatói és diákjai. 

 

 

Erre az intézményi háttérre építve kezdték meg a munkát a jelentŇĎs kormányzati támogatással létrejött Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és konzorciumi tagként a MŇĪegyetem kapcsolódó kutatócsoportjai. „Egységes egyetemi stratégia mentén dolgozunk az MI-kutatásokon. Az MI Nemzeti Labor munkájában a nyolcból hat BME kar vesz részt. Szinte minden MI-ben érintett kutatási és alkalmazási területen aktívak a MŇĪegyetem szakértŇĎi, foglalkozunk gépi látással, nyelvtechnológiával, egészségügyi alkalmazásokkal, szenzorokkal, okoseszközök hálózatokba való kapcsolásával és biztonság-technológiával is. EgyelŇĎre az Unióban bejelentett MI-szabadalmak körülbelül kis hányada köthetŇĎ Magyarországhoz, holott jelentŇĎs potenciál rejlik hazánkban, meggyŇĎzŇĎdésem, hogy a matematikai alapú, algoritmikus orientációjú kutatásokban például könnyen az élre tudnánk kerülni" - mondta Levendovszky János, a Budapesti MŇĪszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Tudományos és Innovációs rektorhelyettese és a MŇĪegyetem Mesterséges Intelligencia kutatásainak koordinátora. Hozzátette: a MI Nemzeti Labor, a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, és környezeti hasznosítása, a kutatás és az ipar közötti tudástranszferre koncentrál a tavaly óta létezŇĎ MI Nemzeti Stratégiával összhangban, amely 2030-ig szóló célokat fogalmazott meg a hazai MI-kutatások elŇĎremozdítása érdekében. A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium több vezetŇĎ tudományos és felsŇĎoktatási intézmény konzorciumaként jött létre 2020-ban. A konzorcium tagja a BME is, vezetŇĎje pedig az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete.

 

Az MI innovációs versenyben jelenleg - MI-re fordított kutatási összegeket, háttérbázist, eszközparkot, humánerŇĎforrást tekintve -, az Egyesült Államok áll az élen, ŇĎt követi Kína, majd az Európai Unió, derül ki egy 2021 januárjában közzétett összehasonlító tanulmányból. Becslések szerint 2019-ben az Egyesült Államok 14,3 milliárd dollárt, Kína 5,6 milliárd dollárt, az Európai Unió pedig 3,2 milliárd dollár kockázati és magántŇĎke-finanszírozást biztosított MI vállalkozások számára. Miközben Kína fénysebességgel zárkózik fel az Egyesült Államokhoz, az Unió is jelentŇĎsen ösztönzi az témába vágó kutatásokat, és az elmúlt években 1,5 milliárd eurót fordított az MI kutatás-fejlesztésére, amely 70 %-os növekedés az elŇĎzŇĎ idŇĎszakhoz képest. A CB Insight MI startupokról készült rangsora szerint az elsŇĎ 100-ból 65 startup az Egyesült Államokhoz köthetŇĎ, 8 vállalkozás székhelye az Egyesült Királyságban, 8 Kanadában, 6 Kínában, 3 Izraelben, 5 vállalkozás az EU területén lett  bejegyezve.  Az EU célja, hogy ebben az évtizedben évente több mint 20 milliárd euró összberuházást ösztönözzön a területen. Az Európai Bizottság több mint 4 milliárd eurót ajánlott fel a Digitális Európa program keretében a nagyteljesítményŇĪ és kvantumszámítástechnika támogatására. Az InvestEU keretében pedig egy 100 millió eurós kísérleti befektetési alapra építve kívánja növelni a finanszírozásához való hozzáférést az MI startupok számára. 

 

A 2020-ban létrejött Nemzeti Laboratóriumok közül a BME három olyan kutatói közösség munkájában is részt vesz, amelyek intelligens technológiák fejlesztését megalapozó kutatásokat végeznek. A MŇĪegyetem ugyanis a Mesterséges Intelligencia mellett, a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, valamint az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium feladataiban is közremŇĪködik. 

 

A Budapesti MŇĪszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jövŇĎformáló podcast sorozata, az Inno Sapiens legújabb részében a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásáról esik szó és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor céljai is részletesen megismerhetŇĎk a mŇĪsorból.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció