Fél milliárdos befektetést kapott a hazai proptech vállalkozás

Egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás TabLog projektje 450 millió tŇĎkebefektetést kapott, melyet termékfejlesztésre, illetve a nemzetközi piacra lépésre és terjeszkedésre használnak fel. Emellett a cég 2021-ben közel 20 új munkahelyet is teremt Magyarországon. A vállalkozás kitŇĪzött célja, hogy az érkeztetés szakértŇĎjeként meghatározó szereplŇĎ legyen egy olyan világban, amelyben a munkát folyamatos térbeli mobilitás és idŇĎbeli rugalmasság jellemzi. 

A cég egy országos felmérést is készített, melyben azt vizsgálta, hogy az egészségügyi krízishelyzetek, a home office és a hibrid munkavégzés elterjedése, valamint a szŇĪkös idŇĎmenedzsment kihívásainak hatására hogyan viszonyulnak a munkavállalók és a cégvezetŇĎk az okos megoldásokhoz. Kiderült, hogy a vírusfertŇĎzés esélyének csökkentése érdekében a megkérdezett vezetŇĎk és alkalmazottak több mint 83%-a hajlandó lenne átállni a digitális beléptetés használatára. Bár a válaszadók 35%-a tartja elavultnak a jelenleg használt beléptetŇĎrendszert az irodájukban, munkahelyükön, csupán 6,5%-uknál vezettek be újat a pandémia hatására. A kutatásban résztvevŇĎk közel fele azt is elárulta, hogy késett már el interjúról, megbeszélésrŇĎl, azért, mert a hagyományos beléptetéssel járó adminisztráció túl hosszúra nyúlt.

 

 

A kutatás kitért azokra az igényekre és elŇĎnyökre, amelyek az új generációs, digitális beléptetŇĎrendszerek kapcsán merülnek fel.  Kiderült, hogy a válaszadók közel 40%-ának fontos, hogy csupán egy rendszerbe legyen szükséges a regisztráció és azon belül a lehetŇĎ legtöbb ügyet tudják elintézni, kezdve a parkolástól, a munkaidŇĎ követésén át a hibrid munkavégzés esetén, a vendégek meghívásáig és érkeztetéséig. A felület könnyŇĪ kezelése, mobiltelefonról való elérése és a megbízhatóság is lényeges tényezŇĎ a megkérdezettek számára. A járvány hatása itt is megmutatkozott, hiszen a kevesebb fizikai kontaktus és a tényleges sorban állás, mint negatív tényezŇĎk jelentek meg.

 

 

A visszajelzések alapján tehát több szempontból is kirajzolódott az a probléma, miszerint szükség van az elavult beléptetŇĎrendszerek modernizálására digitális úton. A TabLog kíváncsi volt arra is, hogy a vezetŇĎ beosztású emberek mit tartanak leginkább a hagyományos beléptetŇĎrendszerek hátrányának. A válaszadók 30%-a szerint az egyik legnagyobb negatívum, hogy a fizikai belépŇĎkártyát könnyedén el- vagy otthon hagyhatják. A második leggyakoribb félelem pedig az, hogy az adott pillanatban, a használat során nem mŇĪködik a kártya. MásrészrŇĎl a kitöltŇĎk közel fele szerint a papíralapú, illetve kártyás rendszerek legnagyobb kockázatát a biztonság jelenti. Látható, hogy a koronavírus hatására a második helyen az egészségügyi kockázat áll, csak ezután jelennek meg a jogi (GDPR) és az üzleti szempontok. Ezekre a nehézségekre is nyújt megoldást a TabLog könnyen kezelhetŇĎ és egyszerŇĪen telepíthetŇĎ rendszere, amellyel nemcsak rövidebbé, de jóval egyszerŇĪbbé és biztonságosabbá válnak az adminisztrációs folyamatok.

 

 

„A modern idŇĎk kihívásai megkövetelik az okos megoldások alkalmazását. Proptech vállalkozásunk pedig éppen emiatt tŇĪzte ki azt a célt maga elé, hogy az új technológiák használatával megkönnyítse az emberek mindennapjait” – mondta Pintér Zoltán a TabLog ügyvezetŇĎ igazgatója. „A TabLog egy digitális vendég és dolgozó érkeztetŇĎ megoldás, amely támogatja a hibrid munkavégzést, és segíti a hatékony és sikeres együttmŇĪködést, legyen szó bármilyen munkakörnyezetrŇĎl, irodaházból, otthonról vagy távolról történŇĎ munkavégzésrŇĎl. Ezért is érezzük úgy, hogy a járványhelyzet leküzdésében is nagy segítség lehet a cégvezetŇĎk és alkalmazottak számára” – tette hozzá.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció