Európai szinten készít stratégiát a digitális készségek oktatásáról a Codecool

2020. december 2-án virtuális nyitóülésen hirdették ki az Európai Szoftverkészség-fejlesztési Szövetség (ESSA) megalakulását. A 26 ágazati partner – köztük a Codecool Programozóiskola – együttmŇĪködésével létrejövŇĎ szövetség célja az új európai szoftverkészség-fejlesztési stratégia és szakképzési tanterv kidolgozása és végrehajtása. A szövetség így kívánja kezelni az európai szoftverágazat munkaerŇĎhiányát, mely visszafogja az infokommunikációs szektor növekedését.

Írországtól Görögországig különbözŇĎ szakképzési intézmények, iparági érdekképviseletek és a privátszektor olyan képviselŇĎi, mint az Amazon, az Adecco az Nvidia vagy a Codecool tömörültek szövetségbe, hogy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amellyel növelhetŇĎ az európai infokommunikációs szektor versenyképessége a programozói készségek fejlesztésén keresztül. A négy évig tartó projektet a tagállamok által felállított DIGITALEUROPE szervezet koordinálja, és az Európai Bizottság támogatja az Erasmus+ programon keresztül. Magyar részrŇĎl a Codecool Programozóiskola mellett a Budapesti MŇĪszaki Egyetem és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) csatlakozott az ESSA alapítóihoz. 

 

Jelenleg az európai munkaerŇĎ 52 százalékának lenne szüksége átképzésre a DIGITALEUROPE felmérése szerint. Ez talán a legegyértelmŇĪbben a szoftverfejlesztés területén mutatkozik meg. A technológiai innováció megváltoztatta az informatikai infrastruktúrák tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének életciklusát. Napról napra új technológiák jelennek meg: felhŇĎ, mesterséges, intelligencia, dolgok internete, kiberbiztonság, blokklánc, melyek túlnyomórészt szoftveralapú fejlesztéseket követelnek. A folyamatosan változó technológiai követelményekkel azonban az oktatás és szakképzés nem tud lépést tartani. Így az infokommunikációs szektor megfelelŇĎen képzett szakemberek iránti keresletét egyre nehezebb kielégíteni, ami az iparág versenyképességére, innovációs készségének növelésére is hatással van. A piaci szereplŇĎknek rövidebb és hatékonyabb oktatási ciklusokra van szüksége, valamint szorgalmazzák a képzési oldal és a munkaadók igényeinek jobb összehangolását is. 

 

 

„Saját korábbi tapasztalatunk, de az iparágban is többen osztják azt a véleményt, hogy túl nagy idŇĎ telik el a képzési igény felmerülése és jóváhagyott oktatási programok beindulása között, és a kínálat még így sem feltétlen találkozik a kereslettel. Ezért indokolt a rugalmasabb, rövidebb, változatosabb tanulási útvonalak kialakítása” – magyarázza Boda József a Codecool Programozóiskola társalapító-ügyvezetŇĎje. „A Codecool éppen azért jött létre, hogy rövid idŇĎ alatt tudjunk magasan képzett, a munkaerŇĎpiaci igényekhez igazodó készségekkel rendelkezŇĎ szoftverfejlesztŇĎket partnereink rendelkezésére bocsátani. Büszkék vagyunk, hogy az IT-szakemberek képzésében szerzett tapasztalatainkra európai szinten is szükség van, így örömmel csatlakoztunk az ESSA-hoz.”

 

A szövetség célja, hogy egy olyan innovatív és átfogó szakképzési tervet állítsanak össze, amely a különbözŇĎ munkakörökre testre szabható, és amely tartalmazza azokat a kompetenciákat, tudást és készségeket, amelyre a munkaerŇĎpiacnak szüksége van.  A projekt elején a piaci és üzleti igények elemzésére kerül sor, hogy valós adatokra alapozhassák mind a szoftverkészség-fejlesztési stratégia, mind a szakképzési programok fejlesztését és végrehajtását. A tanterv és a tananyagok felvértezik a tanulókat az infokommunikációs szektorban szükséges kompetenciákkal, és ezek megszerzését EU-szerte elismert tanúsítványokkal igazolhatják.

 

Az ESSA-projekt keretein túlmutató további fejlŇĎdés érdekében a szövetség tagjai hosszú távú stratégiát dolgoznak ki a szövetség folyamatos bŇĎvítésére, valamint a szoftverkészség-fejlesztési stratégia és a szakképzési programok folyamatos fejlesztésére. Emellett létrejön az Európai Szoftverkészség-fejlesztési Közösség, amely online platformot biztosít a szoftveripar és a szakképzés közötti diskurzusra, tudásmegosztásra, best practice-ek terjesztésére, így biztosítva a projekt eredményeinek uniós szintŇĪ elfogadását és hasznosítását.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció