Egységes automatizációval állhat talpra az ipar

Évente mintegy 20-30 milliárd dollárt költenek az ipari felhasználók az automatizációs rendszereik szervizelésére, karbantartására, azonban ennek az összegnek a túlnyomó többsége megtakarítható lenne, ha egységes automatizálási megoldásokat alkalmaznának – állapítja meg az ARC Advisory Group elemzése. 

Az ipari technológiára szakosodott kutatócég szerint a Schneider Electric által kifejlesztett EcoStruxure Automation Expert „a vezérlŇĎrendszerek tervezéséhez használható rendkívül hatékony eszköz és egyben egy olyan korszak hírnöke, amelyben az automatizálási szoftverek a hordozhatóság és a hardvertŇĎl való függetlenség új szintjét érik el.” Az ARC „The Road to Universal Automation” címŇĪ tanulmánya szerint az egységes automatizáció, vagyis a „kapcsold be és termelj” elven mŇĪködŇĎ automatizálási szoftverkomponensek világa az alkalmazásokat olyan hordozható eszközökké alakítja, amelyek képesek növelni az ipari mŇĪködés hatékonyságát, rugalmasságát, javítják a termelékenységét, fokozzák az agilitást és támogatják a fenntarthatósági célok elérését. 

 

A jelentés készítŇĎi szerint „a szabványosított automatizálási rendszer gazdasági szempontból rendkívül értékes lenne”. Az ipari felhasználók évente mintegy 20-30 milliárd dollárt költenek a már telepített automatizációs megoldásaikkal kapcsolatos szerviz- és karbantartási feladatokra. Ennek a kiadásnak a jelentŇĎs részét el lehetne kerülni egy szabványosított automatizálási réteg révén, ami értékes mérnökidŇĎt takaríthat meg azáltal, hogy megszünteti a függést egy-egy megoldásszállítótól, illetve lehetŇĎséget teremthet a további innovációra.

 

 

"A költségmegtakarításon túlmenŇĎen a szabványosítás lehetŇĎvé tenné a magasan képzett folyamatmérnököknek és technikusoknak, hogy inkább a termelés fejlesztésére és a változó üzleti igények kezelésére koncentráljanak, és ne csupán a régi kód átírásával kelljen foglalkozniuk" - jegyzi meg a jelentés. Az újonnan megjelenŇĎ szoftvereszközök és technológiák lehetŇĎvé teszik, hogy beköszöntsön a szoftver által definiált automatizálási rendszerek korszaka. Egy másik tanulmány szerint az EcoStruxure Automation Expert 68 százalékos megtakarítást hozott a mérnöki órák mennyiségében a jelenlegi automatizálási rendszerekhez képest

 

„A nagyobb gyártási rugalmasság, termelékenység és agilitás iránti mai igények megkövetelik, hogy az ipar is kihasználja az informatikai szoftverek felhŇĎalapú forradalmában rejlŇĎ lehetŇĎségeket. A hardver és szoftver szétválasztásával az ipari környezetben a szervezetek képesek lesznek automatizálni és ellenŇĎrizni a mŇĪveletek tervezését és irányítását, valóra váltva ezzel az Ipar 4.0 ígéretét. A Schneider Electric EcoStruxure Automation Expert alkalmas arra, hogy betöltse a híd szerepét a régi gyakorlat és az új struktúra között. Ez a megoldás a Schneider Electric jövŇĎképével és a nyílt automatizálási szoftverek iránti elkötelezettségével együtt jelentŇĎs elŇĎrelépést jelent az egységes automatizálás területén” - mondta el Harry Forbes, az ARC Advisory Group munkatársa. 

 

„A gépi tanulás, a kiterjesztett valóság, a valósidejŇĪ elemzés és az ipari IoT egyaránt nagy lehetŇĎséget jelentenek az ipari vállalkozások és gyártók számára, hogy megfelelhessenek a mai, agilis és digitális világ igényeinek. Az új technológiákban rejlŇĎ potenciál kihasználását azonban korlátozzák a zárt, szorosan egy gyártóhoz kötŇĎdŇĎ automatizálási platformok, amelyek megnehezítik a legújabb technológiák alkalmazását, komoly kihívást jelentenek a harmadik felektŇĎl származó összetevŇĎk integrálása során, és nem mellékesen a frissítésük és fenntartásuk is igen költséges. A világjárvány utáni világban a gyártóknak képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a mŇĪködésükben a folyamatosan változó piaci viszonyokhoz. Az új és innovatív szoftverfunkciók zökkenŇĎmentes és ellenŇĎrzött módon történŇĎ alkalmazása révén az iparban használt automatizálási rendszerek folyamatosan naprakészek lesznek. Az egységes automatizálás ösztönzŇĎen hathat az innovációra az egész iparban, gondoljunk rá úgy, mint az Ipari Automatizálás App Store-jának kezdetére” - mutatott rá Fabrice Jadot, a Schneider Electric „Industrial Automation Incubator” részlegért felelŇĎs alelnöke.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció