Szingap√ļrban az ABB robotjai gyors√≠tj√°k a COVID-19 tesztek v√©grehajt√°s√°t

Szingapúr komoly erŇĎfeszítéseket tesz a COVID-19 tesztek végrehajtásához szükséges kapacitásainak egész országra kiterjedŇĎ növelése érdekében. Ennek részeként az ABB nagy pontosságú robotjait telepítették a Rapid Automated Volume Enhancer (RAVE) elnevezésŇĪ új automatizált laboratóriumi rendszeren belül. 

A rendszer a minták feldolgozásához általában szükséges, eddig kétkezi munkát igénylŇĎ mŇĪveleteket automatizálja. A két munkába állított RAVE-rendszer és a kapcsolódó berendezések napi közel 4.000 leadott mintát képesek feldolgozni, ami csúcsteljesítménynek számít az iparágon belül. A RAVE-rendszer a laboratóriumi dolgozók tesztanyaggal összefüggŇĎ szennyezŇĎdésének és fertŇĎzŇĎdésének kockázatát is csökkenti. 

 

Az innováció az Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ügynökséghez tartozó Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC) és a Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), valamint az A*STAR által üzemeltetett országos platform, a Diagnostics Development (DxD) Hub közös fejlesztésében valósult meg. 

 

 

Az ABB által leszállított négy darab IRB 910 SCARA egységet és a mellette nyújtott szimulációs és programozási támogatást a kísérleti tesztcellában használták fel. A RAVE átadására 2020 júliusában került sor, és azóta az ABB újabb 14 robotegység szállítására kapott megrendelést. 

 

„Megtiszteltetés számunkra, hogy az iparági szinten piacvezetŇĎ robottechnológiánk és a fejlesztésbe bevont ügynökségek mérnöki és orvosbiológiai ismereteinek összekapcsolásával Szingapúr egészségügyi ökoszisztémájába bekapcsolódva részt vehetünk ennek a sürgetŇĎ kihívásnak a leküzdésében” – mondta Sami Atiya, az ABB Robotics & Discrete Automation elnöke. „A kulcsfontosságú laboratóriumi eljárások automatizálásával közösen fejlesztjük Szingapúr tesztkapacitását. Az általunk szállított robotok egy sor állandóan ismétlŇĎdŇĎ veszélyes rutinfeladat kiváltásával javítják a laboratóriumokban dolgozók munkakörülményeit, továbbá csökkentik az esetleges szennyezŇĎdésbŇĎl és a munkatársak kimerültségébŇĎl fakadó kockázatokat” – tette még hozzá.  

 

 

Az ABB RobotStudio szimulációs szoftverének segítségével valósult meg a robotok virtuális 3D környezetben történŇĎ telepítése, szimulációja és tesztelése.  Ez tette lehetŇĎvé a projekt sikeres megvalósítását és gyors felfuttatását, mégpedig anélkül, hogy ehhez komolyabb mértékben meg kellett volna változtatni, vagy át kellett volna alakítani a laboratóriumi környezetet.  

 

„Az állami és a magánszektor közötti partnerség kulcsfontosságú szerepet tölt be a fejlett gyártástechnológiák kidolgozásában és gyors bevezetésében. Az A*STAR, az ABB és az ökoszisztémába bekapcsolódó többi partner együttmŇĪködése jó példa arra, hogy közös erŇĎvel mi mindent tudunk elérni a robotika és az automatizálás terén, mellyel most Szingapúr tesztkapacitását sikerült felfuttatnunk a COVID-19 világjárvány fenyegetései közepette” – mondta Dr. David Low, az ARTC vezérigazgatója. 

 

Az ABB más módon is támogatja az egészségügyi intézményeket, ezen belül a kórházakat: a milánói Politechnikai Egyetemen például jelenleg is zajlanak azok a kutatások, melyek az ABB YuMi elnevezésŇĪ együttmŇĪködŇĎ robotjának lehetséges alkalmazását vizsgálják a szerológiai koronavírus-tesztek végrehajtásában. A technológia kiépítése esetén YuMi a tesztek végrehajtásához szükséges mŇĪveletek akár 77%-át is képes elvégezni, és óránként 450 mintát tud kielemezni.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció