Az ABB digitalizálja a folyamatbiztonság-irányítást

A SafetyInsight bevezetésével az ABB a nagy kockázattal járó folyamatokat mŇĪködtetŇĎ ügyfeleit segíti gyártási veszteségeik és karbantartási költségeik csökkentésében, valamint biztonságuk és teljesítményük optimalizálásában.

 

 

Az ABB által bevezetett digitális alkalmazáscsomag, az ABB Ability SafetyInsight, a folyamatbiztonság-irányítás (PSM) teljes életciklusa alatt támogatja az energia- és folyamatirányítási szektorban mŇĪködŇĎ vállalatokat. 

 

Központi információforrásként mŇĪködve a szoftver a korai szakaszban elérhetŇĎ mérnök-technológiai (ET) adatok digitalizálásával létrehoz egy digitális folyamatbiztonsági másolatot, majd ezeket az adatokat felhasználva kontextusba helyezi az információtechnológiai (IT) és mŇĪködéstechnológia (OT) rendszerek által generált hatalmas adathalmazt. 

 

Karl Watson, az ABB Energy Industries folyamatbiztonságért felelŇĎs globális termékmenedzsere szerint: „A nagy kockázattal járó ágazatokban mŇĪködŇĎ vállalatok idŇĎt és erŇĎfeszítést nem kímélve fektetik le a biztonság alapjait a létesítmény mŇĪszaki kivitelezési fázisa során. Ezt a kulcsfontosságú tudásanyagot aztán hagyják a polcokon porosodni, az üzemeltetési és karbantartási csoportok pedig kénytelenek „újra feltalálni a spanyol viaszt” a folyamataikat érintŇĎ veszélyek és kockázatok megértése során.” 


 

Az IT és OT adatok ET adatokkal való egyedi kombinálásával a SafetyInsight lehetŇĎvé teszi az értékes mérnöki adatok (például HAZOP és LOPA elemzések) bedigitalizálását, amelyekhez az üzemeltetési és karbantartási csoportok egyszerŇĪen, intuitívan és közérthetŇĎ vizuális módokon közvetlenül hozzáférhetnek. 

 

A bedigitalizált biztonsági adatok ezt követŇĎen alapját képezhetik a folyamatban lévŇĎ kockázatelemzéseknek. Mivel a felvett IT/OT adatok közel valós idejŇĪ tájékoztatást nyújtanak, az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek halmozott hatása egy dinamikus kockázati mátrixon is megjeleníthetŇĎ, amely további segítséget nyújt a kockázatok kiértékelésében és a mŇĪködést érintŇĎ veszélyek kezelésében.

 

Watson elmondta továbbá: “Mint minden digitális másolatot, a mérnök-technológiai adatokat is validálni kell. A SafetyInsight ezt a folyamatot a tényleges üzemeltetési és karbantartási adatok rögzítésével segíti elŇĎ, és a korai szakasz tervezési felvetéseinek kontextusába helyezve teszi lehetŇĎvé a fejlesztési irányok beazonosítását és megvalósítását, más szóval „bezárja a kört”. A nagyobb biztonságon kívül ezek a fejlesztések nem csak az állásidŇĎk minimalizálásához járulnak hozzá, de a karbantartási költségeket is csökkentik.”  

 

 

Folyamatbiztonsági jelzŇĎrendszereivel a szoftvercsomag a megfelelŇĎ információt a megfelelŇĎ idŇĎben a megfelelŇĎ személyhez juttatja el, aki ezáltal helyes és jól megalapozott döntést hozhat. 

 

Watson ezzel a gondolattal zárja: „Az ABB SafetyInsight, a cég egyéb információkezelŇĎ rendszeralkalmazásaival (IMS) karöltve, jelentŇĎs eredményekkel segíti a nagy energetikai vállalatokat abban, hogy eszközeik rendelkezésre állási idejét növeljék – az egyik vállalat 99%-ot meghaladó eredményt ért el.  Egy másik globális energetikai vállalat a szoftvercsomag segítségével nem kevesebb, mint 30%-kal tudta csökkenteni a biztonsági rendszer szelepeinek éves átvizsgálását.”

 

Az ABB Energy Industries biztonságos, okos és fenntartható projektekkel és mŇĪködéssel segíti az olajipari, gázágazati, vegyipari, élettudományos, villamosipari és vízügyi szektorok vállalatait. Az iparágat automatizáló, digitalizáló és villamosító integrált megoldások kidolgozásával vállalatunk kapocsként mŇĪködik ember és technológia között, ezáltal elŇĎsegítve ügyfeleink alkalmazkodását és sikerét. A területen megszerzett több mint 50 éves tapasztalatunkra alapozva folytatjuk az energetikai szektorban alkalmazott hagyományos megközelítések innovatív átalakítását a mŇĪködési hatékonyság növelése, illetve a kockázatok, az energiafelhasználás és hulladék csökkentése érdekében. 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció