Rehabilitációs platformot indít az ELTE Informatikai Kara

A SARS-CoV-2 járvány nemcsak hétköznapi tevékenységeinkre volt hatással, de olyan összetett szakmai feladatokat is online csatornákra terelt, mint az értelmileg sérült emberek rehabilitációja. Az EIT Digital DLUB (Don’t Leave Us Behind / Ne hagyd, hogy lemaradjunk) projektje új fejlesztésével az értelmi fogyatékossággal élŇĎ gyermekek és fiatal felnŇĎttek terápiás lehetŇĎségeit támogatja a megváltozott körülmények között. Az együttmŇĪködŇĎ partnerek a FifthIngenio és a Politecnico di Milano, magyar részrŇĎl pedig az ELTE Informatikai Kar LŇĎrincz András vezette Neurális Információfeldolgozási Csoportja vesz részt a fejlesztésben.

A folyamatos személyes jelenlétet igénylŇĎ terápiás foglalkozások leállásával megnŇĎtt a veszélye a fogyatékossággal élŇĎk állapotromlásának, társadalmi elszigetelŇĎdésének és gondozóik túlterhelŇĎdésének. A megoldást a terapeuta, a szülŇĎ és a páciens együttmŇĪködését támogató, a szokásos videohívások funkcióin túlmenŇĎ, a személyes jelenlétet leginkább reprodukáló és a terapeuta megfigyeléseit digitálisan támogató telerehabilitációs rendszerben látják a kutatók.

 

A játékalapú megközelítést alkalmazó innovatív szoftverplatform segítségével a terápiás játékok személyre szabhatóan, a páciens, a terapeuta és a szülŇĎ vagy gondozó közötti folyamatos interakción alapulva végezhetŇĎk. A terapeuták az ülés elŇĎtt konfigurálhatják a játékokat, kiválaszthatják a megfelelŇĎ tartalmat, beállíthatják a bonyolultsági szintet, illetve ellenŇĎrizhetik a játék viselkedését és dinamikáját futás közben. A multiszenzoros technológia lehetŇĎvé teszi, hogy a különféle terápiás tevékenységek során automatikusan gyŇĪjtött adatok elemezhetŇĎvé tegyék a páciens viselkedését és teljesítményét, megkönnyítve ezzel a terapeuta munkáját. A rendszer megalkotói figyelembe vették azt is, hogy a felhasznált technológia (például a webkamera) ne zavarja vagy befolyásolja a páciens viselkedését.

 

A rendszer kialakításakor a kutatók számos terápiás központtal dolgoztak együtt. A játékok hatékonyságát a központokban végzett empirikus vizsgálatok támasztják alá például az emlékezet és a figyelem elŇĎmozdításában, a problémamegoldás, asszociációs funkciók, absztrakciós funkciók, nyelvi képességek területén. A felhŇĎ alapú infrastruktúrával támogatott asztali és webes platform a kutatók tervei szerint 2021-tŇĎl Európa-szerte támogathatja majd a rehabilitációs munkát, akár kizárólagos, akár kiegészítŇĎ eszközként attól függŇĎen, hogy a terápiás központok milyen ütemben nyithatják meg újból kapuikat.

 

Az EIT Digital európai uniós innovációs szervezet 2012 óta van jelen Magyarországon. Hazánk 2017-ben vált az EIT Digital teljes jogú tagjává, a szervezet legfontosabb hazai partnere az ELTE, melynek Lágymányosi Campusa egyben az EIT Digital magyar együttmŇĪködési központjának helyszínéül is szolgál.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció