Leáldozott az emeltdíjas hívásokkal való visszaéléseknek?

Se szeri se száma azoknak az eseteknek, amikor valaki furcsa számokról hívást kap, és ezeket felvéve a telefonszámlája az egekbe szökik. Az alapvetŇĎ óvatosság mellett, – hogy ne fogadjunk olyan hívásokat, amik egzotikus országhívószámokról érkeznek – mostantól a törvény is véd bennünket. Az ilyen csaló hívások számlái ugyanis a jövŇĎben a szolgáltatót terhelik – hívja fel a figyelmet a téma két szakértŇĎje, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda és dr. Bocsák Attila ügyvéd. 

Július 3-án fogadta el a parlament az Elektronikus Hírközlési Törvény (Eht.) átfogó módosítását. A módosítások az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex-szel (Kódex) való jogharmonizáció biztosítását szolgálja. A Kódex a 2009-es hírközlési keretszabályozást igazítja a gyorsan változó hírközlési piac igényeihez.

 

Bár a felhasználói jogok nem bŇĎvülnek jelentŇĎsen, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda és dr. Bocsák Attila ügyvéd szerint van egy fontos újítás, ami mindenképpen figyelmet érdemel. mert az emeltdíjas szolgáltatások nem szándékolt igénybevételével történŇĎ visszaélések visszaszorítását célozza. Sokszor elŇĎfordul, hogy gyanútlan felhasználók felvesznek vagy visszahívnak olyan telefonszámokat, amelyeknél a hívó fél száma valamilyen távoli és jellemzŇĎen nem fejlett országba mutat. Az ilyen hívások mögött általában irreális mértékŇĪ emelt díjas szolgáltatás áll, így a hónap végén a gyanútlan ügyfél hatalmas összegŇĪ számlát kap a szolgáltatójától. Mostantól az ilyen csaláson alapuló hívások esetén a hatóság elrendelheti az elŇĎfizetŇĎ által a szolgáltatónak fizetett díjak visszatérítését, még akkor is, ha a tényleges elkövetŇĎ nem az elŇĎfizetŇĎvel közvetlen kapcsolatban álló hírközlési szolgáltató volt, hanem egy harmadik személy.

 

Az Eht. módosítása a fogyasztók védelmén túl olyan újdonságokat is tartalmaz, amelyek meggyorsítják a magyarországi 5G hálózatok fejlesztését és elterjedését, ami versenyelŇĎnyt jelenthet a magyar gazdaságnak más országokkal szemben. A módosítás többek között kiterjeszti a végfelhasználói jogokat és a spektrumgazdálkodást, illetve ösztönzi a beruházásokat a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére. Komoly változás továbbá, hogy a jelentŇĎs piaci erejŇĪ szolgáltatók a hálózatuk közös beruházásban való fejlesztése esetén a hálózathoz való hozzáférés feltételeire önkéntes kötelezettségvállalásokat tehetnek. Ha a kötelezettségvállalások megfelelnek az Eht.-ban rögzített kritériumrendszernek, akkor a hatóság minden bizonnyal jóváhagyja ezeket és nem szab ki további, a szolgáltatók vállalásán túlmenŇĎ kötelezettségeket.

 

Fontos változás az Eht.-ban az is, hogy a versenysemlegesség biztosítása érdekében a hírközlési szolgáltatások fogalma mostantól kiterjed a „számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások” körére is. Ennek alapján az olyan széles körben használt „over the top” (OTT) szolgáltatások is a szabályozás hatálya alá kerülnek, mint pl. a Skype, a WhatsApp és a Viber. Így az Eht. bizonyos szabályai az OTT szolgáltatókra is alkalmazandók lesznek. 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció