Az ABB n√∂veli az √ľgyf√©l-mŇĪveletekhez sz√ľks√©ges t√°vkapcsolatainak sebess√©g√©t

„A COVID-19 válság nehéz döntések elé állítja a kormányokat és a vállalatokat, hiszen az emberek biztonsága és a gazdasági túlélés követelménye között kell egyensúlyozniuk. Az ABB elkötelezetten kiáll mindkét szempont mellett, azaz vallja, hogy meg kell védenünk az embereket, ugyanakkor segítenünk kell a vállalkozások talpon maradását ezekben a nehéz idŇĎkben” – mondta Peter Terwiesch, az ABB Industrial Automation elnöke. „A távoli szolgáltatások és a digitális megoldások nagyban hozzájárulhatnak az emberek biztonságának megŇĎrzéséhez, a termelés folyamatosságának és a legfontosabb ellátási láncok mŇĪködŇĎképességének fenntartásához, egyszóval a gazdaság túléléséhez.”

Minthogy a vállalkozások a hatósági elŇĎírásoknak megfelelŇĎen kötelesek korlátot szabni a helyszínen végzett élŇĎ munkának, ezért az élelmiszer-feldolgozás, az energiatermelés, a vízgazdálkodás, a háztartási papírtermékek elŇĎállítása, az adatközpontok és az áruszállítás védelmében fokozott igény mutatkozik az eszközök mŇĪködésének fenntartása iránt a közmŇĪszolgáltatások terén, az energiatermelésben, a feldolgozóiparban, valamint a hibrid és tengerészeti ágazatokban.

 

Az ABB és ügyfelei közös erŇĎfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy azok a helyszíni rendszerüzemeltetŇĎk és szervizmérnökök, akik most nem lehetnek ott a munkahelyükön, a vezérlŇĎvel kialakított élŇĎ kapcsolaton keresztül, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos információk, a folyamatadatok és a legfontosabb üzemi teljesítménymutatók átadásával mégiscsak az otthonukban tartózkodó felhasználók rendelkezésére álljanak.

 

 

MŇĪködésük folyamatosságának fenntartása érdekében az ügyfeleik most az ABB több távoli engedélyezésŇĪ megoldásához is hozzáférhetnek. Ezek közé tartozik a legfontosabb eszközök állapotának távellenŇĎrzése, a kiterjesztett valóságon alapuló karbantartás támogatása, a képzések és a pótalkatrész-készletezés online eszközrendszere, valamint a vagyontárgyakat, a folyamatokat és a biztonságot veszélyeztetŇĎ kockázatok csökkentését szolgáló önellenŇĎrzés.

 

Számos ilyen szolgáltatás az ABB Ability Collaborative Operations mŇĪveleteken, egy sor digitálisan engedélyezett megoldáson és szolgáltatáson, valamint a Collaborative Operations központok globális hálózatán keresztül jut el az ügyfeleikhez. Az ABB napi 24 órában, a hét minden napján elérhetŇĎ szakterületi szakértŇĎi és adattudósai digitális technológiákkal segítik ügyfeleik eszközeinek, folyamatainak és kockázatainak folyamatos ellenŇĎrzését, közösen vonnak le következtetéseket a rendelkezésükre álló adatokból, kockázatcsökkentŇĎ intézkedéseket javasolnak, továbbá nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak ügyfeleiknek a távolból a termelés folyamatosságának fenntartásához.

 

Terwiesch így folytatta: „Elkötelezetten támogatjuk ügyfeleinket biztonságos mŇĪködésük és a minimális üzemvitel fenntartásában, abban, hogy az emberek kapcsolatban maradjanak egymással, és valamennyien együtt vészelhessük át ezt a viharos idŇĎszakot.”

 

Ha fenn kívánják tartani az üzletmenet és a termelés folytonosságát, az ABB ebben is tud segíteni. Kérjük, látogasson el a https://new.abb.com/process-automation/collaborative-operations weboldalra, vagy írjon az automation.service@us.abb.com címre!

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció