Az ABB és a Microsoft AI technológiával segíti a fenntartható élelmiszertermelést

A Föld népességének növekedése miatt világszerte egyre sürgetŇĎbb, hogy új és innovatív módszereket találjunk az emelkedŇĎ élelmiszerigény kielégítésére. Skandináviában, az 1970 óta mŇĪködŇĎ haltenyésztés jelentŇĎs iparággá fejlŇĎdött. A fenntartható lazactenyésztés terén vezetŇĎ Norway Royal Salmon (NRS) évente közel 70 000 tonna lazacot értékesít. EbbŇĎl az év minden napján egy millió halétel készíthetŇĎ.  

Az NRS lazactenyésztŇĎ telepei Norvégia legészakibb területein találhatók, ahol az éghajlat és környezet zord, és nemritkán veszélyes is. A vállalat úgy döntött, hogy növeli dolgozói munkabiztonságát, csökkenti a mŇĪködési költségeket, és kiemelt hangsúlyt fektet a skandináv tengeri haltenyésztés fenntarthatóságára.    

 

A mesterséges intelligencia alkalmazására épülŇĎ lazactenyésztési mintaprogram keretében az ABB, a Microsoft és az NRS együttmŇĪködése keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amellyel a kiváló minŇĎségŇĪ élelmiszer biztonságosabban és környezettudatosabban állítható elŇĎ. A program igazolta, hogy a megoldás alkalmazásával az NRS növelheti a dolgozók biztonságát, és javíthatja a munkavégzés hatékonyságát. A megoldás elŇĎnye, hogy a dolgozóknak a jövŇĎben kevesebbet kell majd kimenniük a nyílt tengerre.  Az új technológia kedvezŇĎ hatást gyakorol a CO2-kibocsátásra is, mivel csökkenti a termelési mŇĪveletek számát, és javítja a haltenyésztés körülményeit, ami végsŇĎ soron tisztább tengereket és jobb hatékonyságot eredményez.    

 

 

„A Norway Royal Salmon mindig is nagy hangsúlyt fektetett a széles körŇĪ kutatásra, fejlesztésre, együttmŇĪködésre és innovációra”, - nyilatkozta Arve Olav Lervag, az NRS haltenyésztési ágazatának igazgatója. „A fenntarthatóság folyamatos fejlesztése és a dolgozóink biztonságának javítása érdekében vállalatunk az ABB-vel és a Microsofttal közösen olyan innovatív módszereket dolgozott ki, amelyekkel tevékenységünk minden területén jobb eredményeket érhetünk el.”  

 

Az ABB és a Microsoft távoli, vizuális objektumdetektálási módszert épített ki a biomassza becslésére és a halállomány nagyságának meghatározására.  A technológiával nyomon követhetŇĎ a lazac növekedése, csökkenthetŇĎ az NRS dogozóinak munkaleterhelése, és kritikus adatok gyŇĪjthetŇĎk a lazactenyésztésrŇĎl.    

 

A víz alatti kamerák rögzítik a tengerbe merülŇĎ, a parttól több kilométerre telepített ketrecekben lévŇĎ lazacok képét. A videofelvételt elemzŇĎ mesterséges intelligencia lehetŇĎvé teszi a lazacok nagyságának és darabszámának automatikus meghatározását.    

 

 

„Az ABB teljes mértékben elkötelezett a fenntarthatóbb jövŇĎ megteremtése mellett, aminek egyik szép példája ez a program is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia alkalmazásával forradalmasítjuk a tengeri haltenyésztést”, - nyilatkozat Guido Jouret, az ABB digitalizálási üzletág igazgatója. A halak egészségi állapotának és fejlŇĎdésének felügyeletével, a környezeti hatás minimalizálásával és az üzemeltetési költségek csökkentésével az ABB Ability biztosítja, hogy a NRS javítani tudja versenyképességét.”      

 

A megoldás lelkét a Microsoft Azure felhŇĎ és az ABB Ability platform alkotja. Az ABB széles körŇĪ, kiemelkedŇĎ szaktudásra alapozott ABB Ability platformja lehetŇĎvé teszi, hogy az ügyfeleink együtt fejlesszék szaktudásukat, illetve tevékenységüket mennyiségi és minŇĎségi szempontból is tovább javítsák.  

 

„Az ABB, a Microsoft és az NRS innovatív együttmŇĪködést alakított ki a projekt keretében,” – közölte Christian Bucher, a Microsoft AI szakembere. „Az együttmŇĪködŇĎ felek mindegyike erŇĎsen elkötelezett a fenntartható élelmiszertermelés megvalósítása mellett. A projekt sikeres végrehajtását kizárólag a mérnöki munkacsoportok és az ügyfelek közötti közös fejlesztéseknek és a közös megoldásoknak köszönhetjük, és a koncepció kidolgozásától számított néhány hónapon beül már ki is építettük a mŇĪszaki megoldást.” 


 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció