√ćgy alkalmazza a mesters√©ges intelligenci√°t a Bosch

Etikai határvonalakat húzott a Bosch a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásával kapcsolatban. A vállalat kötelezŇĎ belsŇĎ irányelvekben szabályozza, hogyan lehet termékeiben az MI-t használni. A Bosch MI etikai kódexének alapelve, hogy az MI-alapú döntéseket mindig az emberek ellenŇĎrzik.

„A mesterséges intelligenciának az embereket kell szolgálnia. MI etikai kódexünk egyértelmŇĪ iránymutatást ad munkatársainknak az intelligens termékek fejlesztése során” – hangsúlyozta Berlinben Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke a vállalat éves IoT-konferenciája, a Bosch ConnectedWorld (BCW) megnyitóján. „Az a célunk, hogy az emberek megbízzanak az MI-alapú termékeinkben.”

 

A mesterséges intelligencia kulcsfontosságú technológia a Bosch számára. A vállalat célja, hogy 2025-re minden terméke mesterséges intelligencia alapú legyen vagy annak segítségével fejlesszenek, illetve gyártsanak mindent. A Bosch célja, hogy az MI-termékei biztonságosak és érthetŇĎek legyenek. „Ha a mesterséges intelligencia egyfajta ’fekete doboz’, az emberek nem bíznak benne, márpedig a bizalom meghatározó jelentŇĎségŇĪ a hálózatba kapcsolt világban” – mondta Michael Bolle, a Bosch digitális és technológiai igazgatója (CDO/CTO). A Bosch célja, hogy megbízható MI-alapú termékeket kínáljon. Etikai kódexe a vállalat „Életre tervezve” mottóján alapul, amely a folyamatos innovációra törekvést társadalmi felelŇĎsségvállalással ötvözi. A következŇĎ két év során a Bosch húszezer munkatársát képezi a mesterséges intelligencia alkalmazására, az oktatási programnak pedig része lesz a Bosch MI etikai kódexe is, amely a technológia felelŇĎsségteljes használatára ösztönöz.

 

 

Óriási lehetŇĎséget kínál a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia a haladás és a növekedés globális hajtóereje. A PricewaterhouseCoopers elŇĎrejelzése szerint a mesterséges intelligencia 2030-ig Kínában 26, Észak-Amerikában 14, Európában pedig mintegy 10 százalékkal növeli a bruttó hazai összterméket (GDP). Az MI segíthet napjaink kihívásaiban – például az éghajlatvédelmi intézkedések esetén – és az eredmények optimalizálását olyan területeken, mint az orvostudomány, a közlekedés, vagy a mezŇĎgazdaság. A nagymennyiségŇĪ adat elemzésével az algoritmusok képesek maguktól döntést hozni, és azt megindokolni. A Bosch már a kötelezŇĎ érvényŇĪ EU-szabványok bevezetése elŇĎtt úgy döntött, hogy foglalkozik az MI-technológia alkalmazása kapcsán felmerülŇĎ etikai kérdésekkel. Ennek morális alapjául az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített értékek szolgálnak.

 

 

Az embernek meg kell ŇĎriznie az ellenŇĎrzést

A Bosch MI etikai kódexe szerint a mesterséges intelligencia nem hozhat embereket érintŇĎ döntéseket emberi felügyelet nélkül, sŇĎt az MI eszközként kell, hogy segítse az embert. Három lehetséges megközelítést írnak le, amelyek közös vonása, hogy az embernek mindig kontrollálnia kell a Bosch által fejlesztett MI-alapú termékek döntéseit. Az elsŇĎ megközelítésben (Human-in-Command) a mesterséges intelligencia kizárólag segítségként szolgál – például olyan döntéstámogató rendszerekben, amelyek tárgyak vagy élŇĎlények megkülönböztetésében segítik az embert. A második forgatókönyv (Human-in-the-Loop) szerint az intelligens rendszer önállóan hoz döntéseket, ám ezeket bármikor felülbírálhatja az ember. Jó példa erre a részlegesen automatizált vezetés, amelynek során a sofŇĎr közvetlenül beavatkozhat, például a parkolási asszisztens mŇĪködése esetében. A harmadik megközelítést (Human-on-the-Loop) olyan intelligens alkalmazásokban használják, mint például a vészfékrendszerek. A szakemberek itt bizonyos paramétereket határoznak meg a fejlesztés során, ám a döntéshozatali folyamatba nem tudnak beavatkozni. Ezek a paraméterek szolgálnak a mesterséges intelligencia azon döntéseinek alapjául, hogy adott esetben aktiválja-e a rendszert vagy sem. A fejlesztŇĎmérnökök utólag ellenŇĎrizhetik, hogy a gép a korábban beállított paramétereknek megfelelŇĎen mŇĪködött-e, és ha szükséges változtathatnak rajtuk.

 

Bizalomépítés közösen

A Bosch bízik abban, hogy MI etikai kódexe formálja a mesterséges intelligencia körüli nyilvános társadalmi vitát is. „A mesterséges intelligencia életünk minden területén változást hoz” – emelte ki Volkmar Denner. Az intelligens rendszerekbe vetett bizalom kiépítéséhez nem csupán mŇĪszaki tudásra van szükség, hanem a politikai döntéshozók, a tudományos közösség és a társadalmi nyilvánosság közötti szoros párbeszédre is. A Bosch ezért is képviselteti magát az Európai Bizottság által létrehozott Mesterséges Intelligencia SzakértŇĎi Csoportban (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence), amely többek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai dilemmákat is vizsgálja. Emellett a vállalat egy jelenleg hét helyszínt magában foglaló, világméretŇĪ hálózatban, az Amszterdami Egyetemmel és a Carnegie Mellon Egyetemmel (Pittsburgh, Amerikai Egyesült Államok) együttmŇĪködve a mesterséges intelligencia még biztonságosabb és megbízhatóbb alkalmazását is kutatja. Hasonlóképpen, a baden-württembergi Cyber Valley kutatási együttmŇĪködés alapító tagjaként, a Bosch 100 millió eurót fordít egy MI-kampusz kialakítására, ahol hamarosan 700 saját szakembere dolgozik majd együtt külsŇĎ kutatókkal és startup-munkatársakkal. A Bosch által alapított Digitális Bizalmi Fórum (Digital Trust Forum) pedig elŇĎsegíti az intenzív párbeszédet a vezetŇĎ nemzetközi szövetségek és szervezetek szakértŇĎi között. A Fórum tizenegy tagja a 2020-as Bosch ConnectedWorld alkalmával is találkozott. „Közös célunk, hogy biztonságossá és megbízhatóvá tegyük a dolgok internetét” – mondta Michael Bolle.

 

 

Több mint 170 elŇĎadó és 80 kiállító

A 2020. február 19-20. között megrendezett Bosch ConnectedWorld konferencián több mint 80 kiállító gyŇĪlt össze és mutatta be a hálózatba kapcsolt világ legújabb fejlesztéseit. A több mint 170 elŇĎadó között szerepelt Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke, Michael Bolle, a Bosch digitális és technológiai igazgatója (CDO/CTO), valamint Roland Busch a Siemens vezérigazgató-helyettese, Axel Stepken, a TÜV Süd igazgatótanácsának elnöke és Scott Guthrie, a Microsoft felhŇĎ- és MI-csoportjának alelnöke is. A vitaindító programbeszédek és a nagyszabású kiállítás mellett, több mint 700 résztvevŇĎvel hackathont is rendeztek. Az idén hetedik alkalommal megrendezett Bosch ConnectedWorld konferencia a világ egyik legjelentŇĎsebb, kifejezetten a dolgok internete (IoT) témakörére épülŇĎ nemzetközi szakmai találkozó.

 

A Bosch MI etikai kódexében foglalt iránymutatások – ÁttekintŇĎ

  • A Bosch minden MI-termékének az „Életre tervezve” mottót kell tükröznie, amely a folyamatos innovációra törekvést társadalmi felelŇĎsségvállalással ötvözi.
  • A mesterséges intelligencia nem hozhat embereket érintŇĎ döntéseket emberi felügyelet nélkül, sŇĎt az MI eszközként kell, hogy segítse az embert.
  • Célunk, hogy biztonságos és érthetŇĎ MI-termékeket fejlesszünk.
  • A bizalom vállalatunk egyik alapvetŇĎ értéke. Megbízható MI-termékeket kívánunk fejleszteni.
  • Az MI-termékek fejlesztésekor betartjuk a jogszabályokat és az etikai alapelvekre összpontosítunk.
 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció