Megvan az év digitális tanári csapata

Negyedik alkalommal adta át az egymillió forint alapítványi támogatással járó Az Év Középiskolai Digitalizációs Tanári Csapata díjat a Magyarországi VezetŇĎ Informatikusok Szövetsége (VISZ). A díjra magyarországi középfokú oktatási intézmények pályázhattak – és rekordszámban pályáztak is.

A pályázó iskoláknak írásos pályamŇĪben kellett bemutatniuk az elmúlt egy-két tanév folyamán az oktatás digitalizációja terén elért eredményeiket, majd második körben az esélyes csapatoknak a VISZ által felkért zsŇĪri elŇĎtt kellett bemutatniuk az oktató-nevelŇĎ munka digitalizációjáért tett erŇĎfeszítéseiket.

 

A pályázatok elbírálás során a zsŇĪri figyelembe vette, hogy az intézmény hogyan érvényesíti az új digitalizációs szemléletet, a korszerŇĪ módszereket és megközelítéseket a tantárgyak oktatásában és a számonkérésében. A pályázati anyagokban ki kellett térni arra is, hogy a tanárközösségek milyen új módszereket vezettek be, milyen tanítási és számonkérési segédanyagokat dolgoztak ki, valamint arra is, hogy ezekhez milyen digitális oktatási eszközöket alkalmaztak. Fontos szempont volt még az értékelésénél, hogy hogyan mŇĪködik az iskolai élet digitális közösségi tere, illetve annak használatába mennyire kapcsolódik be interaktívan az iskolai közösség.

 

A szempontokat legalább három tantárgynál kellett érvényesíteni: gimnáziumoknál legalább egy humán és egy reál tárgyban, szakgimnáziumok és szakközépiskoláknál pedig legalább egy szakmai és egy humán tárgyban.

 

Egy szolnoki gimnázium örülhet

Míg tavaly egy fŇĎvárosi, idén egy patinás, 1930-ban alapított szolnoki középiskola, a Varga Katalin Gimnázium tanárai kaptak támogatást digitalizációs elképzeléseik továbbfejlesztéséhez. A szolnoki iskolában sikerült elérni, hogy ha eltérŇĎ mértékben is, szinte minden tantárgy óráinak szerves részei legyenek a digitális eszközök. A legnagyobb érték azonban, hogy ezek az eszközök – beleértve a diákok saját mobil eszközeit is –, egy szervesen épülŇĎ digitális térbe kapcsolódnak, amelynek része a kollégákkal és más iskolák hasonló gondolkodású tanáraival történŇĎ tudásmegosztás.

 

 

A második és harmadik legjobbra értékelt pályázatot két szakiskola adta be. A második helyre a Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jutott be, ahol a tanárok elképesztŇĎ ötletességgel használják az elérhetŇĎ digitális eszközöket a képzés színesítésére és életszerŇĪvé tételére. Emellett hasonló szakiskolákkal kooperálva maguk is fejlesztenek digitális oktatási segédanyagokat, programokat.

 

A harmadik szintén egy szakiskola, a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor SzakképzŇĎ Iskolája, melynek tanárai óriási erŇĎfeszítéseket tesznek azért, hogy a diákok motivációját erŇĎsítsék mind a közismereti, mind pedig a szakmai tárgyak esetében. A soproni csapat pályázata jól példázza, hogy ma már az olyan klasszikus kézmŇĪves szakmákban, mint az asztalos vagy az ács, is helye van a digitális technológiának.

 

 

A második és harmadik helyen végzett csapat DELL informatikai eszközt és Caffé del Ritmo felajánlást nyert a pályázaton.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció