A technológiai innovációk bevezetésében élen járó vállalatok megduplázhatják bevételeiket

Az Accenture új Future Systems kutatása arra a hatásra világít rá, amelyet a technológiai beruházások és az új technológiák bevezetése gyakorol a vállalatok pénzügyi teljesítményére, és – ami talán még fontosabb – az iparágvezetŇĎ cégek gondolkodásmódjára. A 22 országban 20 iparág 8 300 vállalatának bevonásával végzett kutatás („Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems”) célja, hogy segítsen a vállalatoknak megismerni és áthidalni az innovációs szakadékot – azaz megszüntetni a technológiai beruházások lehetséges és tényleges értéke közötti különbséget. 

A Future Systems az Accenture eddigi történetének legnagyobb szabású nagyvállalati IT kutatása, amelyben korábbi és új technológiák – köztük a mesterséges intelligencia (AI), a blokklánc és a kiterjesztett valóság – is szerepelnek. A vállalatokat három fontos szempont szerint értékelték: a technológia bevezetése, annak mélysége, valamint a szervezeti és kulturális felkészültség. 

 

A fŇĎ szempontok szerint odaítélt pontszám alapján az Accenture kutatása azonosította a „élenjárók” (felsŇĎ 10%) és a „lemaradókat” (alsó 25%). A teljesítménymutatókat 2015 és 2023 (prognózis) között vizsgálva, a kutatás meghatározta az új technológiák bevezetése és az elért érték közötti összefüggéseket. 

 

Az eredményekbŇĎl kiderült, hogy az élenjáró vállalatok árbevétele több mind kétszeresére nŇĎhet a lemaradókhoz képest. A lemaradó vállalatok csak a tavalyi évben 15%-kal alacsonyabb árbevételt értek el, 2023-ig pedig akár 46%-os bevételnövekedéstŇĎl eshetnek el, ha nem változtatnak szemléletükön a nagyvállalati technológiák bevezetése kapcsán. 

 

„Napjaink felsŇĎvezetŇĎi óriási összegeket fektetnek az új technológiákba, de nem minden vállalat kamatoztatja az innováció elŇĎnyeit” – mutatott rá Bhaskar Ghosh, az Accenture Technology Services csoportszintŇĪ vezérigazgatója. „Ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon versenyre kelni napjaink adatvezérelt, posztdigitális gazdaságában, kifinomult stratégiára van szüksége a technológiák bevezetése terén, és világos jövŇĎképpel kell rendelkeznie arról, hogy milyen rendszerekre lesz szüksége vállalatának a jövŇĎben. Legfrissebb kutatásunkból kiderül, hogy a világ vezetŇĎ vállalatai határokon átívelŇĎ, alkalmazkodó és radikálisan emberi rendszerekbe invesztálnak, hogy a legmagasabb szintet érjék el az innováció, az üzleti teljesítmény és az értékteremtés terén.” 

 

 

A vezetŇĎ vállalkozások szerint az emberek és a gépek kölcsönösen a legjobbat tudják kihozni egymásból, a vállalatok és ökoszisztémáik pedig minden fél számára elŇĎnyös szövetségeket alakíthatnak ki. Részben éppen ez motiválja ŇĎket a fent említett rendszerek kialakítására:

  • Határokon átívelŇĎ: ezek a rendszerek a vállalatok, az IT rendszerek, valamint a gépek és az emberek közötti elmosódó határok révén olyan új tereket hoznak létre, ahol gyümölcsözŇĎ ötletek és partneri együttmŇĪködések születhetnek. 
  • Alkalmazkodó: ezek a rendszerek tanulnak, fejlŇĎdnek és önállóan alkalmazkodnak, megszüntetve ezzel az üzleti növekedést akadályozó tényezŇĎket, és hozzásegítve az embereket a jobb döntések gyorsabb meghozatalához. 
  • Radikálisan emberi: a radikálisan emberi rendszerek ugyanúgy beszélnek, figyelnek, látnak és értenek, mint az emberek, zökkenŇĎmentesen hajtanak végre minden ember-gép interakciót és megteremtik az elŇĎny megszerzéséhez szükséges feltételeket.

 

„Ahhoz, hogy a technológiai beruházások maximálisan megtérülhessenek, az élvonalbeli vállalatok növelik technológiai képzettségüket, és a kiválóságközpontok létrehozása helyett a nagyvállalati szervezet minden szintjére kiterjedŇĎ, átalakulást ösztönzŇĎ stratégiát valósítanak meg” – tette hozzá Ghosh. 

 

A Future Systems kutatás azt is megállapította, hogy a vezetŇĎ vállalkozások jól megkülönböztethetŇĎ gondolkodásmódot követnek a technológia bevezetése és a szervezeti átalakulás terén, ami gyakran ellentéte a lemaradókra jellemzŇĎ szemléletnek. A vezetŇĎ vállalatokra jellemzŇĎ: 

  • Gyors és rugalmas technológiák bevezetése: a vezetŇĎk 98%-ára jellemzŇĎ, hogy olyan ütŇĎképes technológiákat vezetnek be, mint a mesterséges intelligencia. A lemaradóknál ez az arány mindössze 42%. A vezetŇĎk olyan megoldásokat is használnak, amelyek lehetŇĎvé teszik a szétválasztott adatok, infrastruktúrák és az alkalmazások használatát. A vezetŇĎk sokkal nagyobb arányban (97%) vezetnek be DevSecOps-t, mikroszolgáltatásokat, konténereket és más hasonló technológiákat, mint a lemaradók (30%). 
  • Átállás a felhŇĎre: a vezetŇĎk sokkal elŇĎbbre járnak a többieknél a más technológiák (pl. AI és analitika) eredményes alkalmazását elŇĎsegítŇĎ felhŇĎtechnológiák bevezetésében. A vezetŇĎk 
  • 95%-a a felhŇĎt tartja az innováció katalizátorának, míg a lemaradóknál ez az arány csupán 30%. 
  • Az adatok vállalati értékként való kezelése: a vezetŇĎk 90%-a tesz lépéseket az adatminŇĎség javítására, hogy ne kelljen ellenŇĎrizetlen vagy elfogult adatokra támaszkodnia. EbbŇĎl eredŇĎen a vezetŇĎk 94%-a bízik adatai érvényeségében – a lemaradóknál ez az arány 64%. 
  • A technológiai beruházások menedzselése a vállalaton egészében: a vezetŇĎk jobban össze tudják hangolni a mŇĪködésüket azáltal, hogy sikeresen lebontják a határokat az IT és a többi szervezeti egység között. 
  • Tehetségfejlesztés: a vezetŇĎk közel háromszor annyi (73%) esetben tanulnak kísérleti úton, mint a lemaradók (24%). A vezetŇĎk 87%-a használja a mesterséges intelligenciát és a fejlett analitikát a személyre szabott tanulás, az igényelt dolgozói készségek elŇĎrejelzése, valamint az elsajátításukat segítŇĎ oktatómodulok bevezetése terén. A lemaradóknál ez az arány 35%.

 

Az Accenture legfrissebb kutatásáról itt található bŇĎvebb tájékoztatás, köztük infografikák, a 8 éves idŇĎszakot lefedŇĎ mutatószámok, földrajzi régiók és iparágak szerint bontott benchmarkok. 

 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció