Magyar IT-fejlesztéssel elemzik az afrikai és ázsiai gyerekek kézmosási szokásait

A vezetŇĎ hazai big data cég, a Starschema intelligens adatelemzŇĎ rendszerét használja a seattle-i székhelyŇĪ Splash, amely világszerte közel félmillió, mélyszegénységben élŇĎ gyermek számára biztosít tiszta ivóvizet és tisztálkodási lehetŇĎséget. Az amerikai non-profit szervezet a budapesti csapat megoldása révén kap pontos képet arról, hogy tevékenysége milyen hatást gyakorol a gyermekek higiéniai szokásaira, általános egészségi állapotára és az iskolai hiányzásokra.

A 2007-ben alapított Splash jelenleg Afrika és Ázsia 8 országában, 1800 helyszínen közel félmillió gyermeknek szolgáltat tiszta ivóvizet és biztosít infrastruktúrát a tisztálkodáshoz. Nagyrészt iskolákban, óvodákban, árvaházakban és kórházakban telepít és mŇĪködtet víztisztító rendszereket, kutakat, ivókutakat vagy mellékhelyiségeket. A non-profit szervezet ezen felül sokrétŇĪ edukációs tevékenysége révén sokat tesz a higiéniai ismeretek elterjedéséért és a tisztálkodási szokások megváltoztatásáért.

 

A Splash évekkel ezelŇĎtt digitális alapokra helyezte mŇĪködését, aminek része, hogy folyamatosan gyŇĪjti és tárolja a különbözŇĎ helyszíneken telepített többezer berendezés adatait. A hatalmas adatmennyiség elemzése érdekében 2019 januárjában együttmŇĪködési megállapodást kötött a budapesti székhelyŇĪ Starschema Kft-vel. Ennek célja egy olyan integrált, intelligens adattárház rendszer (MEL - Monitoring, Evaluation, Learning) összeállítása volt, ami a berendezések adatain kívül egyéb elérhetŇĎ információkat, például egészségügyi adatokat vagy az iskolai hiányzások számát is feldolgozza.

 

A fejlesztési munka ez év márciusában kezdŇĎdött, a tesztidŇĎszak nyáron indult, a projekt pedig várhatóan szeptember végén zárul. A rendszer sokrétŇĪ elemzŇĎmunkát tesz lehetŇĎvé. Egyrészt választ ad arra, hogy a telepített berendezések milyen hatékonysággal, milyen kihasználtsággal mŇĪködnek. Másrészt jelzi a mŇĪködési anomáliákat, és azt is, ha valahol sürgŇĎs beavatkozásra van szükség. Részletes kimutatást ad arról, hogy hány gyerek iszik a kutakból, mennyien mosnak rendszeresen kezet, sŇĎt, arról is, hogy ezt mennyire alaposan teszik. Emellett méri, milyen hatással van a szervezet munkája az iskolai hiányzásokra, a gyermekek egészségi állapotára és higiéniás szokásaik változására.

 

A Starschema ingyenesen, pro-bono segíti a Splash szakembereit. A magyar cég történetében nem ez az elsŇĎ ilyen jellegŇĪ szerepvállalás: korábban az ENSZ világélelmezési szervezete, a World Food Programme és az egészségügyi innovációkkal foglalkozó világszervezet, a PATH munkáját is hasonló módon támogatta.

 

Földi Tamás, a Starschema ügyvezetŇĎje kiemelte, hogy a Starschema tudatosan keresi ezeket a karitatív kihívásokat, és minden évben részt vesz egy hasonló jelentŇĎségŇĪ projektben. „Fontosnak tartjuk ezeknek a szervezeteknek a munkáját, amelyhez anyagi támogatás helyett saját szaktudásunkkal tudunk leginkább hozzájárulni. A legnagyobb értéket ugyanis úgy tudjuk teremteni, ha azt adjuk, amihez értünk. A Splash-sel közös együttmŇĪködésünk a mostani fejlesztési munka befejezése után is folytatódik, hiszen jó néhány ötletünk vár még megvalósításra” – mondta Földi Tamás.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció