Az ABB √©s a Hewlett Packard informatikai h√°l√≥zatokba kapcsolja az ipari megrendelŇĎket

Az ABB és a HPE az ABB Ability Smart Sensor technológiát Aruba WiFi-s és Bluetooth-os hozzáférési pontokkal integrálja, így igény szerint méretezhetŇĎ összekapcsolódást biztosít a nagyipari megrendelŇĎi számára. 

Az ABB és az Aruba – a Hewlett Packard csoport (HPE) egyik vállalata – együttmŇĪködésének célja, hogy igény szerint méretezhetŇĎ, nagy teljesítményŇĪ, vezeték nélküli csatlakozási megoldást kínáljon nagyipari megrendelŇĎk számára. A megrendelŇĎk az ABB Ability Smart Sensor technológia segítségével internetes portálon, felhŇĎfelületen vagy mobiltelefon-alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a berendezéseiken tárolt értékes adatokhoz és információkhoz.

 

Az ABB gyártástechnológiákkal kapcsolatos szakértelmére, valamint a HPE által az informatikai infrastruktúra terén betöltött piacvezetŇĎ szerepre építŇĎ széles körŇĪ együttmŇĪködés eredményeként az ipari megrendelŇĎk könnyen telepíthetŇĎ, Bluetooth-alapú vezeték nélküli infrastruktúrához juthatnak. A 2019 végén elérhetŇĎvé váló integrált megoldásnak a veszélyes ipari környezetben mŇĪködŇĎ szereplŇĎk is jó hasznát vehetik.

 

„A piacvezetŇĎ Aruba megbízható partner, és komoly segítséget jelent a nagy ipari létesítmények még jobb kiszolgálásában” – állítja Jonas Spoorendonk, az ABB Ability Smart Sensor globális termékmenedzsere. „Az Aruba által mŇĪködtetett hálózati infrastruktúra és az ABB Ability összekapcsolása által tovább bŇĎvíthetjük meglévŇĎ kínálatunkat, és az ipari gyártók segítségére lehetünk abban, hogy berendezéseikkel kapcsolatban jobb döntéseket hozzanak. Ez pedig annyit jelent, hogy a karbantartás csökkenŇĎ költségei mellett is nŇĎ a termelékenység.”

 

 

„EgyüttmŇĪködésünk újabb területre terjedt ki, ami tovább mélyíti az ABB-vel folytatott partnerséget” – mondja Philip Spiessens, a Hewlett Packard csoporthoz tartozó Aruba Global OEM Partnerships részlegének fŇĎigazgatója. „A megrendelŇĎknek problémamentes és biztonságos csatlakozási lehetŇĎségekre van szükségük a szenzoroktól az informatikai hálózatok hozzáférési pontjaiig terjedŇĎen, hogy a valós idŇĎben megszerzett adatok és ismeretek birtokában megalapozott üzleti döntéseket hozhassanak. Ez az együttmŇĪködés egyesíti a két globális cég erŇĎsségeit.”

 

Az ABB Ability Smart Sensor technológia a hagyományos motorokat, a csapágyakat és a szivattyúkat vezeték nélkül csatlakoztatott eszközökké alakítja, folyamatosan méri a legfontosabb paramétereket, az adatokat pedig döntések alapjául szolgáló információkká alakítja át. A Smart Sensor technológia és az Aruba Zero-Touch Provisioning funkcióval mŇĪködŇĎ WiFi-s és Bluetooth-os hozzáférési pontjai segítségével a nagy kiterjedésŇĪ ipari telephelyekkel és számos hozzáférési ponttal rendelkezŇĎ megrendelŇĎ gond nélkül felügyelje berendezéseinek állapotát és teljesítményét. Így elŇĎre megtervezheti karbantartási tevékenységét, és megszabadulhat a be nem tervezett gépállásidŇĎk költséges terhétŇĎl.

 

Ez az együttmŇĪködés olyan innovatív lehetŇĎségeket nyit meg, amelyek messze túlmutatnak a puszta állapotellenŇĎrzésen és a megelŇĎzŇĎ karbantartáson. Az infrastruktúraszolgáltatás vagy a helyhez kötött szolgáltatások például mindkét cég számára lehetŇĎvé teszik, hogy az eddiginél jóval nagyobb hozzáadott értéket adjanak megrendelŇĎiknek.

 

Az ABB és a HPE együttmŇĪködése 2017-ben olyan megoldások kidolgozásával vette kezdetét, amelyek egyik oldalról az ABB Ability, másik oldalról a HPE innovatív és biztonságos edge computing és hibrid IT megoldásait ötvözték – mindezt egy új pénzügyi-üzleti modell keretében. A cégek az edge computing biztonságát szolgáló közös megoldásokat is kifejlesztettek, és egy olyan adatvezérelt, intelligensen automatizált megoldás is fŇĪzŇĎdik kettejük nevéhez, amely valós idŇĎben biztosítja az adatközponti mŇĪködés és a költséghatékony energiaforrások egyensúlyát, nagyban javítva ezzel a megrendelŇĎ költséghatékonyságát.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció