1300 fiatal kezdi el p√°lyafut√°s√°t az E.ON-n√°l 2019-ben

2019-ben kb. 1300 fiatal kap lehetŇĎséget arra, hogy szakmai pályafutását az E.ON-nál kezdje: Európa-szerte számos fiatal ipari tanuló, gyakornok, duális képzésben résztvevŇĎ, illetve végzett diák kezdi el karrierjét az E.ON-nál. Magyarországon például 125 fiatal vesz részt duális mŇĪszaki képzésben vagy gyakornoki programban az E.ON-nál, nagyobb részben villamos-, kisebb arányban gázipari területen. Törökországban közel 650 fiatal kap munkát az Enerjisánál, az E.ON és a SabancńĪ-csoport által közösen alapított energiavállalatnál, 150 fiatal kezdi meg szakmai pályafutását az E.ON-nál Nagy-Britanniában, 80 Svédországban.

Németországban, ahol több mint 200 ipari tanuló és duális képzésben résztvevŇĎ diák kapott szerzŇĎdést, az E.ON vállalatai ismét megkapták a „Legjobb hely a tanulásra” oklevelet, mely egyfajta „védjegy” a képzést folytató cégek számára. A cél az, hogy az energiavállalat már a munkába állás elsŇĎ perceitŇĎl a lehetŇĎ legjobb feltételeket biztosítsa a gyakornokainak, hogy eredményesen fejlŇĎdjenek, és fenntartható tudást szerezzenek. Az, hogy elkötelezett fiatalok képzésébe fektetnek be, azt is jelenti, hogy ellensúlyozni tudják a képzett szakemberek hiányát.

 

Magyarországon az E.ON utánpótlás-nevelési stratégiája hasonló, a 15-25 éves korosztályt célozza meg. A középfokú oktatási, az egyetemi és egyetem utáni, illetve végzett mérnököknek szóló programok közös jellemzŇĎje, hogy gyakorlatorientált képzési és tapasztalatszerzési lehetŇĎséget kínál a mŇĪszaki pályára készülŇĎ vagy frissen végzett fiatalok számára. Az E.ON tanmŇĪhelyeiben a valós napi feladatokra készülhetnek fel a fiatalok, képzésüket – a felsŇĎfokú duális szakképzéshez hasonlóan – itt is fŇĎállású E.ON mentorok támogatják. A frissen végzett villamosmérnökök a mérnökiroda program keretében pedig egy intenzív képzés részesei, miközben teljes értékŇĪ munkavállalóként foglalkoztatják ŇĎket. A vállalat tanmŇĪhelyeiben végzett összes tanulóval munkaszerzŇĎdést kötöttek az elmúlt években, akik ma már fŇĎállású munkatársak. Ugyanígy a programban végzett mérnökök számára is számos karrierutat kínálnak az E.ON-nál.

 

Haraszti Judit, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója az utánpótlásképzésben való részvételt a vállalat kiemelt feladatának tekinti: „Magasan képzett, korszerŇĪ elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezŇĎ szakembereket szeretnénk munkatársaink között tudni – most és a jövŇĎben egyaránt. Annak érdekében, hogy a legjobbakkal dolgozhassunk együtt, jelen vagyunk a jövŇĎ szakembereinek már a képzésénél is, és a képzŇĎ intézményekkel partnerségben saját eszközeinkkel is hozzájárulunk ahhoz, hogy képességeik kibontakoztatásához minden külsŇĎ feltétel a rendelkezésükre álljon.”

 

A felsŇĎfokú duális szakképzési programokba való jelentkezés ideje ezekben a hetekben zajlik, február 15-ig van idejük a fiataloknak a döntésre. A képzési lehetŇĎségekrŇĎl és követelményekrŇĎl, illetve az online jelentkezési lehetŇĎségrŇĎl itt található további információ: www.eonkarrier.hu

 

HÁTTÉR - Az E.ON partner képzési intézményei Magyarországon:

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció