√Ātt√∂r√©st hoz a blockchain sz√°mos ipar√°gban

A vállalatvezetŇĎk többsége szerint a blockchain technológia üzleti felhasználása egyértelmŇĪen versenyelŇĎnyt jelent, azonban mindössze harmaduk kezdte el alkalmazását, sokan még csak keresik a technológia alkalmazásának lehetŇĎségeit. 

A régióban a blockchain felhasználása elsŇĎsorban a digitális rögzítésre és fizetési megoldásokra korlátozódik, de már készülŇĎben van a digitális azonosítás és ellátási lánc nyomon követhetŇĎségének kialakítása is.

 

A blockchainben rejlŇĎ üzleti potenciál

Globális szinten a válaszadók ugyan érdeklŇĎdnek a blockchain iránt, azonban 39 százalékuk szerint a technológiában rejlŇĎ potenciál megítélése túlzottan optimista – derül ki a Deloitte felmérésébŇĎl. Az Egyesült Államokban ez a szám magasabb: a válaszadók 44 százaléka látja túlértékeltnek a blockchaint, míg 2016-ban ez az arány még csak 34 százalék volt. A közép-kelet-európai régióban a válaszadók több mint fele véli úgy, hogy a technológia kínálta lehetŇĎségeket túlértékelik, de 45 százalékuk egyben azt is gondolja, hogy ez a megoldás áttörést hoz az iparágban, és cégük komoly versenypiaci hátrányba kerülhet, ha nem alkalmazza. 

 

Az energia, technológia, média és telekommunikációs iparágak képviselŇĎi szerint hátrányos lehet számukra, ha figyelmen kívül hagyják a blockchaint. A pénzügyi szektor képviselŇĎinek közel fele szintén fontosnak tartja, hogy vállalatuk foglalkozzon a megoldással, de ennek ellenére többségük szerint a technológia nem forgatja fel a pénzügyi szolgáltatási piacot. 

 

 

Az új üzleti modellek és bevételi források a technológia fŇĎ elŇĎnyei

A blockchain alkalmazása Kelet-Közép-Európában (KKE) is kezdeti szakaszban jár, a megkérdezettek többsége még nem fektetett be a technológiába. A felmérés alapján a régióban a blockchain nem tartozik a prioritások közé. A bevezetés lépéseit a szakképzett munkaerŇĎ hiánya, és szabályozói kérdések is nehezítik, és a válaszadóknak csak 1 százaléka gondolja úgy, hogy a technológiába való befektetésnek nincsen akadálya.

 

Ennek ellenére a válaszadók sokat várnak a technológiától az üzleti mŇĪködés átalakítása terén, de csak 42 százalékuk véli úgy, hogy cégvezetŇĎik alapos ismeretekkel rendelkeznek a blockchain technológiát illetŇĎen. A megkérdezettek kétharmada szerint a blockchain széles körben fog elterjedni és sokkal több mint egy új fizetési technológia, így számos iparágra lesz hatással a pénzügyi szektoron kívül is. Azonban csak kevesebb, mint harmaduk tervezi, hogy a meglévŇĎ rendszert részben vagy egészben helyettesítse az új technológián alapuló újításokkal. 

 

A régióban a blockchain felhasználása elsŇĎsorban a digitális rögzítésre és fizetési megoldásokra korlátozódik, de már készülŇĎben van a digitális azonosítás és ellátási lánc nyomon követhetŇĎségének kialakítása is. Vannak olyan vállalatok, amelyek front- és back-end megoldásokat alakítanak ki a blockchain segítségével, másoknak pedig folyamatban vannak a jelenlegi rendszer helyettesítésére irányuló projektjei. Ami a 2019-re tervezett blockchainnel kapcsolatos befektetéseket illeti, a KKE régióban a trendek az elmúlt évekhez hasonlóak. A válaszadók több mint fele nem tervezi vagy még nem döntött a blockchainbe való befektetésrŇĎl, de néhányan úgy nyilatkoztak, hogy jövŇĎre jelentŇĎs befektetést terveznek.  

 

A kelet-közép európai vezetŇĎk szerint az új üzleti modellek és bevételi források jelentik a technológia legfŇĎbb elŇĎnyét, és közel 60 százalékuk úgy véli, hogy a blockchain alapú megoldások biztonságosabbak, mint a hagyományosak. Azonban a válaszadók mindössze negyede számolt be arról, hogy blockchainnel kapcsolatos beruházásba kezdett, de csaknem 30 százalék állította, hogy 2019-ben legalább 100.000 eurót tervez fordítani erre a technológiára.

 

A blockchain globális elterjedésének ütemét számos tényezŇĎ befolyásolja: a kriptovaluták rossz hírneve nem kedvez a befektetési döntéseknek, a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges szabályozási keret, törvénykezés és iparági standardok kialakítása lassú, a blockchainben jártas szakértŇĎk száma egyelŇĎre alacsony és a konzorciumok irányításával kapcsolatban problémák merülnek fel. 

 

„Magyarország és egyben egész Kelet-Közép-Európa le van maradva pár lépéssel az Egyesült Államok és Nyugat-Európa mögött a blockchain alkalmazásában: inkább kivárnak, és meglátják, hol hasznosítható leginkább. A lehetŇĎségek és a világban eddig megvalósított megoldások ígéretesek. ElsŇĎsorban nem a technológia mélységeit, hanem a blockchain üzleti felhasználásának módját, a felhasználás eseteit és a meglévŇĎ problémákra adott választ kell a cégvezetŇĎknek megérteni ahhoz, hogy szélesebb körben tovább tudjon terjedni” – mondta Marton Károly, a Deloitte blockchain alapú üzleti megoldásokért felelŇĎs vezetŇĎ menedzsere.

 

A teljes felmérés ezen az oldalon érhetŇĎ el.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció