Bekövetkezett a Codecool 2016-os jóslata

A megfelelŇĎen képzett informatikai munkaerŇĎ hiánya a cégek számára már az új üzletek megszerzését is ellehetetleníti, ráadásul a probléma kezelésére eddig használt HR-eszközök mára hatástalanok – derül ki az Informatikai Vállalkozók Szövetségének napokban közzétett MunkaerŇĎpiaci Tünettérkép elemzésébŇĎl. 

Mindez alátámasztja a Codecool programozóiskola 2016 végi kutatásának eredményeit: akkor a megkérdezett vállalatok túlnyomó többsége (90% fölött) úgy nyilatkozott, hogy a helyzet további romlására számít.

 

Érdemes összehasonlítani a Codecool programozóiskola által 2016 végén publikált munkaerŇĎpiaci kutatás jóslatait az IVSZ oktatási munkacsoportja által 2018 elsŇĎ felében végzett, és a napokban közzétett MunkaerŇĎpiaci Tünettérkép megállapításaival.

 

2016 végén a Codecool által megkérdezett 62 cég már erŇĎs aggodalmát fejezte ki a munkaerŇĎpiacon uralkodó állapotok, és a jövŇĎbeni kilátások miatt. Akkor a cégek a kínálati viszonyok romlását valószínŇĪsítették. A helyzet kezelésére alkalmazott HR-eszközök listáját a béren kívüli juttatások, a célzott fejvadászat és az employer branding vezette. Ugyanakkor megerŇĎsítették a nyilatkozó cégek, hogy keresik egyéb eszközök alkalmazásának lehetŇĎségét, nyitottak az oktatási intézményekkel való együttmŇĪködésre.

 

1. ábra - Codecool kutatás 2016 december

 

2. ábra - Codecool kutatás 2016 december

 

Az IVSZ által 2018 elsŇĎ félévében megkérdezett 136 vállalat válaszai azt mutatják, hogy a helyzet valóban nem javult: a legnagyobb vállalatokon kívül mindenki szenved a szakképzett munkaerŇĎ hiányától, a bérversenytŇĎl és az utánpótlási lehetŇĎségek elégtelenségétŇĎl. A problémák közül kiemelkedett az a tény, hogy immár nem mŇĪködnek a toborzási és megtartási HR-eszközök. A vállalatok pedig elégedetlenek a felsoktatásból és az OKJ-s képzésekbŇĎl kikerülŇĎ munkaerŇĎ hadrafoghatóságával, ugyanakkor bizonyos cégméret alatt nincs energiájuk a belsŇĎ képzések erŇĎsítésére, és a képzetlen munkaerŇĎ saját igényükre alakítására. A kutatás külön ugyan nem tér ki a privát oktatási intézmények által biztosított munkaerŇĎkínálatra, de a rangsorolt megállapításai közt említi, hogy a piac átveszi az oktatási feladatokat az államtól, és a megkérdezettek 60%-a veszi saját kezébe az utánpótlásképzést.

 

3. ábra - IVSZ kutatás 2018 elsŇĎ félév

 

„EgyértelmŇĪ, hogy kifejezetten az erre a területre specializált oktatási intézmények menthetik csak meg ezt a helyzetet” – állítja Boda József, a Codecool programozóiskola társalapítója. „Ha egy cég a piacról nem talál megfelelŇĎ felkészültségŇĪ munkavállalót, nincs ereje saját tréningekre, nem tud belemenni a bérversenybe, és nem tudja vállalni a fluktuációval és az idŇĎfaktorral járó kockázatot és cash-flow-terheket, akkor erre külsŇĎs oktatási partnercéget kell bevonnia.”

 

Amint arra az IVSZ elemzése is rámutat, akár egy éven túl is elhúzódhat, és nem kecsegtet garantált sikerrel, ha egy foglalkoztató önállóan toboroz és tréningez munkavállalót bizonyos feladatokra. Még akkor sem, ha kifejezetten szakirányú végzettséggel érkezik a munkahelyre egy állami képzésben részt vett hallgató. Ezzel szemben egy programozóiskola már a felvételnél alapos elŇĎszŇĪrést végez, folyamatosan naprakészen tartja a képzési programját, és önállóan finanszírozza a képzést az elhelyezkedésig. Ami például a Codecool esetében legutóbb kifutó évfolyamuknál 100%-os sikerrátával teljesült.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció