Komplexebb feladatok várhatók a projektmenedzsmentben

Végzett, vagy alkalomszülte projektmenedzserként, de az elmúlt évtizedben több ezer vezetŇĎ merült el ebben a szakmában, akár országokat és kontinenseket is átívelŇĎ projektek során. A napokban rendezett 21. Projektmenedzsment Fórumon a szakma jelenlegi állása, aktualitásai és kihívásai, projektek megoldási képletei kerültek terítékre, de szó esett a legújabb trendekrŇĎl és humánerŇĎforrásbeli kérdésekrŇĎl is, kiemelten a soft skillek (puha faktorok) elhanyagolhatatlan jelentŇĎségérŇĎl.

Az PMI (Project Management Institute) közelmúltban végzett felmérésébŇĎl kiderül, hogy a projekteknek mindössze 63%-a sikeres, a FranklinCovey kiegészítŇĎ kutatása pedig arra világít rá, hogy a kudarc oka közel 50%-ban a megfelelŇĎ emberi készségek hiánya. Ennek megfelelŇĎen, ha egy projektmenedzsernek a kívánatos soft skillek – ide értve a csapatorientációt, kommunikációs és szervezŇĎ készséget, a rugalmasságot, a problémamegoldást és konfliktuskezelést, az intellektuális és érzelmi intelligenciát, a motiváltságot és motiváló képességet, valamint a kreativitást – a birtokában vannak, a sikerhez vezetŇĎ út felét már meg is járta. 

 

Az eredményességet természetes módon sok körülmény befolyásolhatja, ugyanakkor az alapok, a feladat és a cél körültekintŇĎ tisztázása után a projekt vezetŇĎjén, illetve csapatának minŇĎségén nyugszanak – állapították meg a szakemberek. Dr. Görgényi István, egykori válogatott vízilabdázónk, aki az ausztrál nŇĎi sportcsapatot nemrégiben az olimpiai gyŇĎzelemig vitte, Hunting Territory elméletével szemléltette, hogy a csapatmunka legnagyobb ellensége a tagok közötti rivalizálás, amely leszŇĪkíti a perifériális látóteret. A projekten dolgozó személyek ezzel sokszor tudat alatt, de ignorálják a másik képességeit, ami óhatatlan módon sikertelenséghez vezet. Javaslata szerint a vezetŇĎ dolga az, hogy felismerjen és kezeljen egy-egy ilyen helyzetet, amelyet egyébként a legtöbb esetben már egy szervezett beszélgetés is enyhíthet.  

 

Dr. Görgényi István

 

A technológiai fejlŇĎdés e szakmát is folyamatosan befolyásolja, és bár a megrendelŇĎk naprakész munkát várnak, sokszor nem tudják elvárásukat pontosan megfogalmazni – vázolták a szakemberek. 

 

– Egy jó projektmenedzser minden részletet letisztáz, mielŇĎtt segítene meghatározni a pontos célt, majd elkezdi a megfelelŇĎ szakembergárda összeállítását. Fontos lenne, hogy az aktuális projekten dolgozó embereket erre az idŇĎszakra felmentsük az eredeti pozíciójukból, mert a szétdaraboltság is könnyŇĪ út a kudarc irányába – elemezte dr. Prónay Gábor szervezŇĎbizottsági elnök a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) rendezvényén.  

 

dr. Prónay Gábor

 

Az eseményen nyilvánosságra került az év elején végzett kutatás eredménye, amely a projektmenedzsment szakma képviselŇĎinek véleményét térképezte fel. Eszerint a válaszadók bŇĎ 50%-a optimista a szakma jövŇĎjét illetŇĎen (2009-ben ez a szám mindössze 20% volt), 56%-a növekedést vár a projektek, 43%-a pedig még a projektben dolgozók számát illetŇĎen is. Véleményük szerint a technológia gyors változása számukra fŇĎképp a feladatok komplexitását fogja eredményezni.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció