A Magyar Telekom Igazgatóságának bejelentése a 2017. évi eredmény utáni osztalékról

A Magyar Telekom Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. anyavállalat és a Magyar Telekom Csoport IFRS szerint készült 2017. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a KözgyŇĪlésnek. Az Igazgatóság a 2017. üzleti év után részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolja a KözgyŇĪlésnek.

A Magyar Telekom osztalékpolitikája szerint a nettó eladósodottsági rátát (a nettó adósságnak az összes tŇĎkére vetített aránya) a 30-40% közötti tartományban kívánja tartani, figyelembe véve a Csoport jövŇĎbeni pénzügyi helyzetét is. 

 

A Magyar Telekom 2018. április 10-én tartja Éves Rendes KözgyŇĪlését. Az Igazgatóság javaslata szerint osztalékra azon részvényesek lesznek jogosultak, akik 2018. május 15-én értékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvénnyel rendelkeznek, az osztalék kifizetésének javasolt kezdŇĎnapja pedig 2018. május 25. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendŇĎ osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelŇĎen kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minŇĎsülŇĎ részvényekre esŇĎ osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció