A digit√°lis √°talakul√°s ma m√°r √ľzleti realit√°s a Fujitsu felm√©r√©se szerint

A szervezetek több mint egyharmada máris élvezi a digitális átalakulás terén végrehajtott beruházások elŇĎnyeit – derül ki a Fujitsu nemrég közzétett kutatási eredményeibŇĎl.

A Fujitsu a világ 15 országában végzett felmérést vállalatvezetŇĎk körében a digitális átalakulásról. Az eredmények alapján a cégek 89%-a jelenleg tervezi, teszteli vagy vezeti be a digitalizációs kezdeményezéseket, olyan technológiák használatával, mint például a mesterséges intelligencia (AI) vagy a dolgok internetje (IoT).

 

A felmérés szerint a digitalizáció elŇĎsegíti az üzleti növekedést, fŇĎ elŇĎnye pedig az emelkedŇĎ árbevétel (46%). Szintén fontos pozitívum a szorosabb ügyfélkapcsolatok kialakítása (44%), a termékek jobb versenyképessége (36%), a javuló hatékonyság, valamint az üzleti modellek illetve folyamatok fejlŇĎdése.

 

A vállalatok és a társadalom mŇĪködésébe egyre mélyebben beágyazódó digitális technológiák gyökeresen megváltoztatják az emberi életet és munkavégzést. Egyes területeken azonban mélyrehatóbb változások figyelhetŇĎk meg, mint másutt. A Fujitsu kutatása megállapította, hogy a digitalizáció kiemelt területei a marketing (38%), a munkastílus (35%), valamint az üzemeltetés és a karbantartás (30%).

 

A digitális munkaerŇĎ jövŇĎbeni sikere részben azon múlik, mennyire lesz képes szorosan együttmŇĪködni az adatkeresést és az adatokra épülŇĎ gyakorlati felismerések kinyerését támogató AI-alapú intelligens rendszerekkel. A megkérdezett cégvezetŇĎk lelkesen nyilatkoztak a mesterséges intelligencia, valamint az AI és az emberi kreativitás ötvözése révén elérhetŇĎ elŇĎnyökrŇĎl. Több mint háromnegyedük értékes lehetŇĎséget lát a mesterséges intelligenciában, és 82% egyetért abban, hogy az AI magasabb szintre emeli az emberi képességeket.

 

„A digitális átalakulás ma már üzleti realitás. Máris pozitívan befolyásolja az élen járó vállalatok nyereségességét. Amint felmérésünkbŇĎl kiderül, a digitalizáció nem csupán az új technológiák bevezetésérŇĎl szól, hanem valóban átírja a mŇĪködés szabályait. A mindent átszövŇĎ hálózatoknak és az adatokból kinyerhetŇĎ – öt éve még elképzelhetetlen mélységŇĪ – felismeréseknek köszönhetŇĎen a siker ma már azon múlik, hogy tudjuk-e tökéletesen hasznosítani az információkat, és biztosítani a feltételeket az emberi kreativitás kiteljesítéséhez. A technológiaszállítókkal, például a Fujitsuval összefogó sikeres vállalatok emberközpontú digitalizációs stratégiákat dolgoznak ki, és igyekeznek maradéktalanul kiaknázni az AI és az IoT lehetŇĎségeit” – nyilatkozta Duncan Tait, a Fujitsu alelnöke és amerikai/EMEIA-régióért felelŇĎs vezetŇĎje. 

 

A felmérés szerint az iparágspecifikus üzleti folyamatok is gyorsuló ütemben digitalizálódnak. A pénzügy-technológiai innováció például alapjaiban változtatja meg és diktálja a lakossági pénzügyi szolgáltatások szegmensének átalakulását. A dolgok internetje révén a gyártócégek radikálisan új szemléletet valósíthatnak meg az intelligens gyárak tervezése, építése és üzemeltetése terén. Erre példa a kínai INESA Csoport, amely a Fujitsuval együttmŇĪködve vezetett be IoT és Big Data technológiákat és alakított ki intelligens gyártási folyamatot. A vizsgálat szerint a szervezetek egyharmada-fele már megkezdte az iparágspecifikus digitális átalakulást, míg az élen járó pénzügyi szolgáltatási szektorban és az egészségügyben 51% ez az arány.

 

 

Az emberek, a vezetés és a folyamatok a sikeres digitális átalakulás kulcstényezŇĎi 

Az eredmények alapján a digitális átalakulás legfontosabb sikertényezŇĎi a megfelelŇĎ készségekkel rendelkezŇĎ tehetséges munkatársak (19%), az erŇĎs vezetés (18%), valamint az ésszerŇĪsített szervezet és folyamatok (17%). Számos szervezet már azt is felismerte, milyen fontos ebbŇĎl a szempontból a partneri együttmŇĪködés, ideértve a technológiai partnerekkel és beszállítókkal folytatott közös munkát. 

 

Technológiai és szolgáltatási jövŇĎképének 2017-es változatában3 a Fujitsu kifejti, hogy a digitális korban elfogadott gyakorlattá válik az innovációt szolgáló együttmŇĪködés, a co-creation, amely az ügyfelek üzleti szakértelmét és a digitális technológiát ötvözve, a partnerek és az ügyfelek közremŇĪködésével teremt új értéket. A digitalizációs projektet támogató technológiai partner kiválasztásakor a szervezetek egyre inkább aszerint döntenek majd, hogy a leendŇĎ partner milyen meggyŇĎzŇĎen tudja bemutatni képességeit az IoT, a fejlett analitika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén. Olyan partnert keresnek, amely bizonyítottan jól ismeri az iparágat, és empatikusan viszonyul az üzleti követelményekhez, a jövŇĎképhez és a stratégiához. A Fujitsu véleménye szerint a digitális technológia elŇĎsegíti az emberek, a vállalatok és az állami szektor együttmŇĪködését az üzleti folyamatok átalakítása, a társadalmi innováció ösztönzése és végsŇĎ soron egy szebb jövŇĎ megteremtése érdekében. 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció