Az e-kereskedelem ker√ľl id√©n a fogyaszt√≥v√©delem f√≥kusz√°ba

2017. január 1-jétŇĎl már mind a 197 járási hivatalban elérhetŇĎ a fogyasztóvédelem. Így mindenki a lakóhelyhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét, kérhet tanácsot például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben. Az idei év fókuszába a robbanásszerŇĪen növekvŇĎ e-kereskedelem, vagyis az interneten történŇĎ vásárlással összefüggŇĎ fogyasztóvédelmi kérdések kerülnek.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadásával a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörök és feladatok 2017. január 1. után is megmaradtak. Az átalakulás következtében az elsŇĎfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatok a kormányhivataloktól átkerültek a járási hivatalokhoz. Ennek eredményeként a vásárlók, a családok már 197 járásban kérhetnek közvetlenül fogyasztóvédelmi tanácsokat és intézhetik panaszaikat a járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál, akik szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános jogutódként  továbbra is ellátja a fogyasztóvédelmet érintŇĎ stratégiai feladatokat. Az ellenŇĎrzéseket a járási hivatalok munkatársai végzik a minisztérium által jóváhagyott éves ellenŇĎrzési és vizsgálati program alapján. 2017-ben a tavalyi évhez hasonlóan 40 vizsgálatot és ellenŇĎrzést végez a fogyasztóvédelem. Változatlanul kiemelt területnek számít az elsŇĎsorban az idŇĎs emberek megtévesztését célzó árubemutatók ellenŇĎrzése, a gyermekgondozási és gyermekruházati termékek, játékok vizsgálata. A minisztériumnak – ahogy tavaly például a kalandparkok esetében – lehetŇĎsége van eseti jelleggel rendkívüli ellenŇĎrzést elrendelni olyan fogyasztókat érintŇĎ probléma feltárása érdekében, mely azonnali beavatkozást igényel és a hatóság hatásköre kiterjed rá.

 

Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelŇĎs államtitkár kiemelte: „A kormány továbbra is a családok, vásárlók érdekeit védi. Az új struktúrától azt várjuk, hogy több fogyasztói, vásárlói problémát old meg, mivel minden eddiginél több helyen tesszük elérhetŇĎvé az ügyintézést. Így összességében a fogyasztóvédelem még közelebb kerül az emberekhez.”

 

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelŇĎs helyettes államtitkár hozzátette: „A fogyasztók egyéni jogviták rendezése érdekében továbbra is fordulhatnak a megyeszékhelyen és fŇĎvárosban mŇĪködŇĎ békéltetŇĎ testületekhez. A békéltetŇĎ testületek fontos és meghatározó szerepet töltenek be a fogyasztóvédelem intézményrendszerében.”

 

A békéltetŇĎ testületek ismertségével együtt az eljárások száma is megnövekedett, így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016 végén a hatékony vitarendezési munka elŇĎsegítése érdekében többletforrást biztosított számukra.

 

A fogyasztók 2017-tŇĎl panaszaikkal elsŇĎsorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetŇĎségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció